środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Sprzedaż środka trwałego przed upływem roku od rozpoczęcia jego użytkowania

W 2016 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyliśmy urządzenie, które uznaliśmy za środek trwały. Urządzenie to sprzedaliśmy przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia jego użytkowania. Czy w związku z tym, że składnik majątku nie był używany 12 miesięcy, należy przekwalifikować go ze środków trwałych do towarów i skorygować dokonane odpisy amortyzacyjne?

Sprzedaż środka trwałego przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia jego użytkowania nie powoduje obowiązku przekwalifikowania takiego składnika majątku ze środków trwałych do towarów oraz obowiązku korygowania dokonanych dotychczas odpisów amortyzacyjnych.

Według prawa bilansowego, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe oraz zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości).

Okres używania, stawkę oraz metodę amortyzacji środków trwałych jednostka ma obowiązek określić przed wprowadzeniem ich do ewidencji. Wprowadzając dany składnik majątku do ewidencji środków trwałych pytająca jednostka z pewnością zakładała dłuższy niż rok okres jego użytkowania i jeśli nawet z pewnych przyczyn zdecydowała się na jego sprzedaż przed upływem tego okresu, to należy ją potraktować jak sprzedaż każdego innego środka trwałego.

Dlatego przychody oraz koszty związane z tą sprzedażą - jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki - zwiększą odpowiednio pozostałe przychody i koszty operacyjne (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości).

Faktura dokumentująca sprzedaż środka trwałego przed upływem roku od rozpoczęcia jego użytkowania może zatem zostać wprowadzona do ksiąg rachunkowych, zapisem:

   a) wartość netto sprzedaży:
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",
   b) VAT należny:
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
        z tytułu VAT należnego",
   c) wartość brutto należności:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Nie ma również potrzeby korygowania dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych, a pozostałą nieumorzoną część środka trwałego należy wyksięgować w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego, o którym mowa w pytaniu, z ewidencji bilansowej przebiegać więc może w następujący sposób:

   a) dotychczasowe umorzenie:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) nieumorzona wartość środka trwałego:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

www.SrodkiTrwale.pl - Ewidencja księgowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60