środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Ewidencja analityczna środków trwałych

Jakich informacji powinna dostarczyć ewidencja analityczna środków trwałych?

Do prowadzenia ewidencji środków trwałych jednostki są zobowiązane na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że jednostki prowadzą konta ksiąg pomocniczych w szczególności dla środków trwałych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

Konta ksiąg pomocniczych są wyodrębnionym systemem ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych. Zawierają zapisy, które są uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej (zob. art. 16 ustawy o rachunkowości).

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost formy, w jakiej powinny być prowadzone księgi pomocnicze dla środków trwałych. Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i zakres uszczegółowienia określa kierownik jednostki w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (zob. art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja analityczna środków trwałych powinna umożliwić: 

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych,

2) ustalenie terminów przyjęcia środków trwałych do użytkowania,

3) klasyfikację środków trwałych według poszczególnych grup rodzajowych, między innymi w układzie wymaganym w aktywach bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, tj. w podziale na:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

c) urządzenia techniczne i maszyny,

d) środki transportu,

e) inne środki trwałe,

4) identyfikację poszczególnych grup środków trwałych według miejsc ich używania oraz osób za nie odpowiedzialnych,

5) prawidłowe obliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także ustalenie różnic z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych.

Ewidencję środków trwałych wskazane jest prowadzić z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).

Pomimo że ustawa o rachunkowości nie wymaga prowadzenia ewidencji środków trwałych w układzie uwzględniającym przepisy rozporządzenia, to pamiętając jednak o konieczności dostarczania przez ewidencję bilansową danych umożliwiających jednostce rozliczanie się z podatku dochodowego, wskazane jest prowadzić ewidencję środków trwałych z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone w powołanym rozporządzeniu, ponieważ do nich są przyporządkowane stawki amortyzacji podatkowej. KŚT zawiera szczegółowy podział środków trwałych na następujące grupy:

 • Grupa 0 - Grunty,
   
 • Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
   
 • Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
   
 • Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,
   
 • Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
   
 • Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
   
 • Grupa 6 - Urządzenia techniczne,
   
 • Grupa 7 - Środki transportu,
   
 • Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   
 • Grupa 9 - Inwentarz żywy.

W praktyce, dla potrzeb ewidencji analitycznej środków trwałych wykorzystuje się księgę inwentarzową, karty szczegółowe środków trwałych oraz tabele amortyzacyjne. Obecnie ewidencję analityczną prowadzi się najczęściej komputerowo w formie odrębnych modułów ewidencji środków trwałych. Moduły te zawierają informacje o każdym środku trwałym od momentu jego wprowadzenia do ewidencji, aż do jego likwidacji, mają również możliwość odtworzenia w każdej chwili historii odpisów amortyzacyjnych, stawek amortyzacyjnych oraz wszystkich innych operacji dokonywanych na danym środku trwałym w trakcie jego używania.


Karta środka trwałego

Kartę szczegółową środka trwałego prowadzi się dla poszczególnych obiektów środków trwałych. Każdy obiekt inwentarzowy (środek trwały) powinien posiadać swoją kartę, którą tworzy się w oparciu o dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania OT. Karta szczegółowa powinna zawierać między innymi numer inwentarzowy nadawany przez jednostkę, symbol KŚT, nazwę środka, datę przyjęcia do użytkowania, rok produkcji lub budowy środka trwałego, miejsce użytkowania, osobę odpowiedzialną za dany środek trwały, wartość początkową środka trwałego. W przypadku środków trwałych składających się z wielu elementów w karcie szczegółowej powinny być wymienione te elementy.

Stanowi ona dokument, który opisuje historię użytkowania danego środka. W przypadku późniejszego ulepszenia środka trwałego, czy zmiany jego miejsca użytkowania, zmiany stawki amortyzacyjnej będącej wynikiem weryfikacji stawek na dzień bilansowy, jednostka sporządza takie dokumenty jak na przykład dowód OT - w przypadku ulepszenia, dowód MT - w przypadku zmiany miejsca użytkowania, czy protokół weryfikacji stawek amortyzacyjnych. Wynikające z tych dokumentów zmiany ujmuje się również w karcie środka trwałego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
"Alfa" sp. z o.o.
ul. Żelazna 14
00-122 Kielce
 
(pieczęć jednostki)
KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO Numer inwentarzowy
1/2016
Nazwa środka trwałego 
Zestaw komputerowy
Symbol według KŚT 
491
Rok produkcji/budowy 
2016 r.
Dostawca/wykonawca/producent 
IT System Sp. z o.o.
Data nabycia/wykonania
- nazwa i nr dowodu 
Faktura nr 2436/2016 z dnia 22.08.2016 r.
Data przyjęcia
do używania
i nr dowodu 
OT-13
z dnia 23.08.2016 r.
Stan
techniczny 
nowy
Miejsce użytkowania 
Administracja
Zmiany miejsca użytkowania
Charakterystyka techniczno-użytkowa (nowy, używany, nr fabryczny, atest, certyfikat) 
seria nr 5BAC55J
Części składowe lub peryferyjne 
 monitor, klawiatura, mysz
Osoba materialnie
odpowiedzialna 

Jan Kowalski
Zmiany wartości początkowej
stanowiącej podstawę amortyzacji
Umorzenie środka trwałego i jego zmiany
data zmiany przyczyna wartość początkowa po zmianie data zmiany umorzenie lub zmiana w roku umorzenie narastająco
od początku
Wartość początkowa            
Składniki wyceny wartości początkowej
1) 3.000 zł
2) 800 zł 
3) 300 zł
4) 100 zł
Razem: 4.200 zł
                          
Amortyzacja (rodzaj): liniowa 
Stawka amortyzacji: 30%
Data zmiany stawki amortyzacji: 
Przyczyna zmiany: 
Nowa stawka amortyzacji:
INFORMACJE DOT. OKRESU UŻYWANIA

  (remonty, naprawy, ulepszenia, przekazanie w najem lub dzierżawę, zastaw bankowy lub skarbowy, szkody)
INFORMACJE KOŃCOWE

  (sprzedaż, darowizna, kasacja, likwidacja,
data całkowitego zamortyzowania, czas eksploatacji po zamortyzowaniu) 


Księga inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną

Księgę inwentarzową prowadzi się wspólnie dla wszystkich środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe tych środków. Do księgi inwentarzowej wpisuje się chronologicznie środki trwałe przyjmowane do użytkowania i nadaje się im kolejny numer inwentarzowy. Nadany numer inwentarzowy powinien być trwale umieszczony na środku trwałym. W razie jego likwidacji, następuje wykreślenie środka trwałego z księgi inwentarzowej, a nadanego wcześniej numeru nie wykorzystuje się ponownie.

Księga inwentarzowa zawiera między innymi takie elementy jak:

 • numer inwentarzowy nadawany każdemu środkowi trwałemu,
   
 • nazwę środka trwałego oraz (ewentualnie) specyfikację jego części składowych lub peryferyjnych,
   
 • symbol KŚT (klasyfikacji środków trwałych),
   
 • wartość początkową środka trwałego lub wartości poszczególnych jego części, wchodzących w skład tego środka trwałego,
   
 • stawkę amortyzacyjną lub przewidywany w latach okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

www.SrodkiTrwale.pl - Ogólne zasady ewidencji księgowej środków trwałych:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.