środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019

Zasady amortyzacji firmowego mieszkania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą często wykorzystują na cele firmowe własne lokum mieszkalne. Istnieje wówczas możliwość uznania takiego lokalu lub budynku mieszkalnego za środek trwały i jego amortyzowania.

Mieszkanie jako środek trwały

Osoba fizyczna, która na potrzeby prowadzonej firmy wykorzystuje lokal (budynek) mieszkalny, może zdecydować o uznaniu takiego składnika majątku za środek trwały podlegający amortyzacji. W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o pdof amortyzacji podlegają środki trwałe, do których zalicza się m.in. budynki, lokale będące odrębną własnością, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Ponadto taka nieruchomość musi być wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością albo oddana do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Z kolei, zgodnie z art. 22b ustawy o pdof, do podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorca może zaklasyfikować spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Tu także przewidywany okres używania lokalu lub domu musi być dłuższy niż rok.

Wartość początkowa

Podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu (budynku) mieszkalnego, który uznał za środek trwały. Ogólne zasady jej ustalania określa art. 22g ust. 1 ustawy o pdof. Stosownie do tego przepisu za wartość początkową lokalu (budynku) mieszkalnego uważa się w razie:

 • odpłatnego nabycia - cenę nabycia,
   
 • wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,
   
 • nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca prowadzi własną firmę w miejscu zamieszkania. Wówczas faktycznie w celach firmowych jest użytkowana tylko część powierzchni lokalu mieszkalnego, a pozostała część jest wykorzystywana na osobiste cele podatnika. W takiej sytuacji, stosownie do art. 22f ust. 4 ustawy o pdof, podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tego lokalu. W razie, gdy lokal (budynek) mieszkalny stanowi współwłasność podatnika, jego wartość początkową ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują lokal (budynek) w działalności prowadzonej odrębnie. Oczywiście wartość tę należy ustalić w proporcji do części nieruchomości wykorzystywanej w działalności.

Dla lokali (budynków) mieszkalnych m.in. używanych przez właściciela na cele prowadzonej działalności gospodarczej wartość początkową można również ustalić w sposób uproszczony, określony w art. 22g ust. 10 ustawy o pdof. Wówczas za wartość początkową przyjmuje się w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł. Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Ten sposób ustalania wartości początkowej jest jednak mniej korzystny dla podatników (przykład).

Rozliczanie amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji dla lokali (budynków) mieszkalnych jest metoda liniowa według rocznej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 1,5%. Podatnik po spełnieniu ustawowych warunków ma także możliwość amortyzacji lokalu (budynku) mieszkalnego z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Jak wynika z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Z tym, że dla budynków (lokali) mieszkalnych okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. To oznacza, że maksymalnie ustalona indywidualnie stawka amortyzacyjna może wynieść 10%. Stosownie do art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof lokal (budynek) mieszkalny uznaje się za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy. Z kolei za ulepszony uważa się lokal (budynek) mieszkalny, jeżeli przed wprowadzeniem go do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o pdof).

Natomiast od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo od prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wykorzystywanego na potrzeby firmy podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według rocznej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 2,5%.

Przykład

Podatnik zamierza wykorzystywać część mieszkania stanowiącą jego wyłączną własność na cele jednoosobowej firmy. Mieszkanie nabył za kwotę 360.000 zł. Powierzchnia mieszkania użytkowana na potrzeby działalności gospodarczej wyniesie 18 m2 i będzie stanowiła 25% całkowitej powierzchni tego lokalu wynoszącej 72 m2.

Wariant I - jeśli podatnik zdecyduje się na amortyzację mieszkania, roczny odpis amortyzacyjny według metody liniowej ustali w następujący sposób:

 • wartość początkowa: 90.000 zł (360.000 zł × 25%),
   
 • roczna stawka amortyzacyjna: 1,5%,
   
 • roczny odpis amortyzacyjny: 1.350 zł (90.000 zł × 1,5%).

Wariant II - jeśli podatnik wyznaczy wartość początkową według metody uproszczonej (art. 22g ust. 10 ustawy o pdof), to roczny odpis amortyzacyjny powinien obliczyć następująco:

 • wartość początkowa: 17.784 zł (18 m2 × 988 zł),
   
 • roczna stawka amortyzacyjna: 1,5%,
   
 • roczny odpis amortyzacyjny: 266,76 zł (17.784 zł × 1,5%).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.