środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016

Amortyzacja dotowanego środka trwałego

Firma uzyskała dotację na zakup środka trwałego, który nabyła w 2014 r. Jego wartość początkowa wynosiła 72.800 zł, a dofinansowanie dotyczyło 30% tej wartości, czyli 21.840 zł. Stawka amortyzacyjna określona dla niego w Wykazie stawek amortyzacyjnych to 20% i według tej stawki jest on amortyzowany metodą liniową. W związku z dotowaniem zakupu koszty podatkowe obciążane były 70% odpisu amortyzacyjnego. W styczniu 2016 r. składnik ten został rozbudowany, a wydatki na ten cel wyniosły 14.000 zł. W jaki sposób po ulepszeniu należy obciążać koszty podatkowe jego amortyzacją?

Składniki majątku będące podlegającymi amortyzacji środkami trwałymi amortyzowane są według metody wybranej przy ich wprowadzeniu do ewidencji. Metodę tę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Ulepszenie środka trwałego nie wywołuje żadnych zmian w tym zakresie. Wobec powyższego Czytelnik powinien nadal dokonywać amortyzacji metodą liniową od powiększonej w wyniku ulepszenia wartości początkowej składnika majątku. Nadal również zaliczając odpis w koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej powinien uwzględniać ustawowe ograniczenia związane ze źródłem finansowania jego zakupu.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy zostały rozbudowane, przebudowane, zrekonstruowane, zaadaptowane lub zmodernizowane, a suma wydatków na te działania przekroczyła w roku podatkowym kwotę 3.500 zł. Dodatkowo ich poniesienie powinno skutkować wzrostem wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. i art. 16g ust. 13 ustawy o pdop - Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Z ulepszeniem mamy do czynienia, gdy wszystkie te warunki spełnione są jednocześnie.

Tzw. wydatki ulepszeniowe każdorazowo powiększają wartość początkową środka trwałego - bez względu na to, czy jest on w trakcie amortyzacji, czy też został całkowicie zamortyzowany. Zwiększenia tego należy dokonać w miesiącu, w którym ulepszenie to zakończono. Odpisy amortyzacyjne od tej powiększonej wartości naliczane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof i art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop).

Gdy zakup środka trwałego był częściowo sfinansowany dotacją, podatnik również po ulepszeniu powinien przy rozliczaniu amortyzacji uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof lub art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop. Wskazują one, że do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej, która odpowiada wydatkom poniesionym m.in. na nabycie tych składników majątku, zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem kosztem podatkowym będą tylko odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która nie została pokryta dotacją.

Przykład

Przedsiębiorca od lipca 2014 r. amortyzuje metodą liniową według stawki 20% środek trwały o wartości początkowej 72.800 zł. Jego zakup w 30% (tj. 21.840 zł) sfinansowany został dotacją. Stąd chociaż roczny odpis amortyzacyjny wynosi 14.560 zł, koszty podatkowe przedsiębiorca może obciążać tylko kwotą 10.192 zł (tj. 14.560 zł - [21.840 zł × 20%]).

W styczniu 2016 r. w trakcie amortyzacji środek trwały został ulepszony na kwotę 14.000 zł ze środków własnych podatnika. W tej sytuacji od lutego roczny odpis amortyzacyjny wynosić będzie 17.360 zł (tj. [(72.800 zł + 14.000 zł) × 20%)]. Ponieważ nadal nie jest on kosztem w części sfinansowanej dotacją, czyli w kwocie 4.368 zł (tj. 21.840 zł × 20%), koszty obciążać będzie odpis w wysokości 12.992 zł.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60