środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015

Amortyzacja w działalności wznowionej po kilkuletniej przerwie

W latach 2003-2010 prowadziliśmy z mężem działalność gospodarczą w zakresie rękodzieła artystycznego. Z uwagi na utratę rynku zbytu rozwiązaliśmy spółkę i zlikwidowaliśmy działalność w październiku 2010 r. W działalności tej wykorzystywaliśmy zakupione specjalnie do niej krosna tkackie będące środkami trwałymi, które w chwili likwidacji firmy były już w pełni zamortyzowane. Obecnie zamierzam wznowić działalność w tym samym zakresie oraz ponownie zaliczyć krosna do środków trwałych. Czy w takim przypadku w stosunku do nich obowiązuje zasada kontynuacji amortyzacji?

Amortyzacja w działalności wznowionej po kilkuletniej przerwie
rys. Amortyzacja w działalności wznowionej po kilkuletniej przerwie

NIE. W sytuacji zaprezentowanej w pytaniu nie będzie miała zastosowania tzw. zasada kontynuacji wyceny oraz amortyzacji, o której mowa w art. 22g ust. 13 pkt 1 ustawy o pdof. Przywołany przepis stanowi, że podmiot podejmujący działalność po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wartości początkowej środka trwałego oraz wysokości dokonanych odpisów, jeżeli przed przerwą składnik majątku był wprowadzony do ewidencji środków trwałych.


Gdy podatnik podejmuje działalność po przerwie dłuższej niż 3 lata, nie musi stosować w amortyzacji tzw. zasady kontynuacji.


Spółka cywilna, w której Czytelniczka była wspólnikiem, zlikwidowała działalność gospodarczą ponad 4 lata temu, stąd przywołane uregulowania jej nie dotyczą. Nie jest to jednak równoznaczne z dowolnością w ustalaniu wartości początkowej takiego składnika majątku. Zaliczając bowiem do środków trwałych składnik majątku używany niegdyś w działalności gospodarczej, a następnie przekazany na potrzeby prywatne, ma obowiązek dokonania jego wyceny. Sposób wyceny zależy od tego, czy podatnik dysponuje dowodem zakupu tego składnika, czy też nie.

Wartość początkową środków trwałych nabytych w drodze kupna określa się generalnie w oparciu o cenę nabycia, co wynika z art. 22g ust. 3 ustawy o pdof. Dla przyjęcia tej metody wyceny nie ma przy tym znaczenia fakt, że podatnik nabył składnik majątku mający zostać środkiem trwałym na długo przed wprowadzeniem go do ewidencji. W konsekwencji bez znaczenia dla wartości początkowej pozostaje ewentualny brak odzwierciedlenia w cenie zakupu aktualnej wartości rynkowej składnika majątku wprowadzanego na stan środków trwałych. Jeżeli zatem podatnik posiada dowód jego zakupu, powinien za jego wartość początkową przyjąć, zgodnie z przywołanym przepisem, cenę nabycia.

Odstępstwo od opisanych zasad wyceny ustawodawca przewidział jedynie w przypadku, gdy podatnik nie dysponuje dowodem zakupu danego składnika majątku i nie może ustalić ceny nabycia. Wówczas jego wartość początkową wyznacza w wysokości wynikającej z dokonanej przez siebie wyceny. Powinna ona uwzględniać ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n ustawy o pdof, oraz stanu i stopnia zużycia tego składnika majątku (art. 22g ust. 8 ustawy o pdof).

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60