środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021

Uregulowanie zobowiązania w formie przeniesienia własności środka trwałego na wierzyciela

Nasza jednostka nabyła usługę marketingową. Ze względu na złą sytuację finansową nie możemy jednak uregulować zobowiązania z tego tytułu w formie pieniężnej. W związku z tym zaproponowaliśmy wierzycielowi przeniesienie na niego prawa własności jednego z naszych środków trwałych, na co wierzyciel wyraził zgodę. Jak ująć w księgach rachunkowych uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej?

Rozliczenia pomiędzy kontrahentami w formie rzeczowej traktuje się w księgach rachunkowych jako odrębne dostawy, co oznacza, że należy ująć w ewidencji bilansowej zarówno sprzedaż składnika aktywów lub usługi, jak i nabycie innego składnika aktywów lub usługi. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się bowiem w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną (por. art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych dłużnika przeniesienie prawa własności np. środka trwałego na wierzyciela wiąże się z zaprzestaniem dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych oraz wyksięgowaniem składnika aktywów z ewidencji środków trwałych.

pkt 7.2 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami wynika, że w przypadku uregulowania rozrachunków z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży w dobrach lub usługach, nabywca przekazuje sprzedawcy składnik majątkowy (inny niż przedmiot transakcji) lub świadczy na jego rzecz usługę. Sprzedawca wyłącza (wyksięgowuje) z ksiąg rachunkowych należność od nabywcy i ujmuje w księgach rachunkowych transakcję nabycia nowego dobra lub usługi. Z kolei nabywca:

 • wyłącza (wyksięgowuje) z ksiąg rachunkowych zobowiązanie wobec sprzedawcy, a także przekazane sprzedawcy dobro, oraz
 • ujmuje przychód z tytułu sprzedaży dobra lub wykonanej na rzecz sprzedawcy usługi.

Ewentualna różnica pomiędzy wartością rozrachunków a wartością przekazanego dobra lub wykonanej usługi jest zazwyczaj wyrównywana przez jednego z kontrahentów w środkach pieniężnych.

W omawianym przypadku warto także uwzględnić art. 453 K.c., z którego wynika, że jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, to zobowiązanie wygasa. Jednak gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży.

W księgach rachunkowych dłużnika przeniesienie prawa własności środka trwałego na wierzyciela powoduje zaprzestanie dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych i wyksięgowanie go z ewidencji środków trwałych. Jak wynika bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w miesiącu wycofania środka trwałego z ewidencji i przekazania go wierzycielowi jako spłatę zobowiązania.

Przeniesienie prawa własności środka trwałego może odbywać się np. na podstawie faktury. Dzieje się tak wówczas, gdy przekazanie prawa własności środka trwałego stanowi dla celów VAT zwykłą sprzedaż środka trwałego. Natomiast jeżeli dla celów VAT uregulowanie w formie rzeczowej stanowi nieodpłatną dostawę towarów, która nie jest udokumentowana fakturą, to uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej może nastąpić np. na podstawie noty księgowej.

W sytuacji gdy w momencie uregulowania zobowiązania w formie rzeczowej środek trwały nie był całkowicie zamortyzowany, wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej odbywa się w ten sposób, że nieumorzoną wartość tego środka odnosi się w ciężar konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", a dotychczasowe umorzenie w ciężar konta 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", w korespondencji z kontem 01 "Środki trwałe". Jeśli w momencie uregulowania zobowiązania w formie rzeczowej środek trwały był całkowicie zamortyzowany, pomija się księgowanie na koncie 76-1. Środek trwały należy wyksięgować z ewidencji bilansowej na podstawie sporządzonego przez jednostkę dowodu LT.

Przypominamy, że koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych traktuje się jako pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki i kwalifikuje odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. Jak wynika bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, m.in. są to koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji.

Ewidencja księgowa operacji związanych z uregulowaniem zobowiązania w formie
przeniesienia prawa własności środka trwałego na wierzyciela

1. FZ - faktura zakupu usługi marketingowej:

a) wartość brutto:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",

b) VAT naliczony:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. FS - faktura sprzedaży środka trwałego:

a) wartość netto: Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny: Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto: Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

3. LT - rozchód środka trwałego w związku z jego sprzedażą:

a) wartość początkowa: Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) dotychczasowe umorzenie: Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

c) wartość nieumorzona (w przypadku gdy środek trwały nie był w momencie jego sprzedaży całkowicie umorzony): Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

4. PK - rozliczenie należności ze zobowiązaniem wobec wierzyciela:

- Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

www.SrodkiTrwale.pl - Rozchód:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.