środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022

Sprzedaż środka trwałego, którego wartość nie była w pełni zamortyzowana

Jednostka sprzedała środek trwały, którego wartość nie była w pełni zamortyzowana. Jak zaprezentować tę transakcję w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią?

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych wykazuje się w działalności inwestycyjnej. Jeżeli jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, to dodatkowo w części dotyczącej działalności operacyjnej koryguje wynik finansowy netto o kwotę zysku lub straty z tytułu sprzedaży środka trwałego.

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, bez podatku od towarów i usług, zalicza się do przepływów działalności inwestycyjnej (por. pkt 8.6 KSR nr 1). Ponadto KSR nr 1 w pkt 8.4 wskazuje, iż wynik ze sprzedaży środka trwałego jest uwzględniany w wyniku finansowym netto, dlatego też podlega on korekcie w części dotyczącej działalności operacyjnej. Wynik na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej ujmuje się w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej", przy czym zysk wykazuje się ze znakiem minus, a stratę ze znakiem plus. Z kolei pozycja A.II.7. "Zmiana stanu należności", jak wyjaśnia KSR nr 1, odpowiada zmianie stanu należności wykazanych w pozycjach A.III i B.II aktywów bilansu. Wzrost należności wykazuje się ze znakiem minus, a zmniejszenie ze znakiem plus. W pozycji A.II.7 nie uwzględnia się zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej, w tym z tytułu sprzedaży środków trwałych.

Warto zwrócić uwagę na problem ujęcia VAT w rachunku przepływów pieniężnych. Rozwiązaniem sugerowanym przez KSR nr 1 jest przypisanie operacji związanych z tym podatkiem do działalności operacyjnej. W metodzie pośredniej pomaga to osiągnąć neutralność tego podatku, bowiem bilansowa wartość należności i zobowiązań zawierająca VAT jest wzajemnie kompensowana. Wynika to z faktu, że VAT zawarty w wartości należności bądź zobowiązania w momencie zakupu jest drugostronnie ujęty jako VAT należny lub naliczony.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka w październiku 2021 r. sprzedała środek trwały, którego wartość początkowa wynosiła: 100.000 zł, a dotychczasowe umorzenie: 85.000 zł. Cena sprzedaży tego składnika majątku wynosiła: 20.000 zł, plus VAT: 4.600 zł. Na rachunek jednostki wpłynęła kwota: 24.600 zł.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza metodą pośrednią.
 3. Zysk ze sprzedaży środka trwałego wyniósł: 20.000 zł - 15.000 zł = 5.000 zł.

II. Fragment rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r. (w złotych)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto 5.000
II. Korekty razem 400
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 5.000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4.600
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/ - II) 4.600
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 20.000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20.000
II. Wydatki 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 20.000

www.SrodkiTrwale.pl - Rozchód:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.