środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020

Rozliczenie odzysków powstałych z likwidacji środka trwałego

Jednostka zamierza sprzedać część składową środka trwałego. Pozostałe części, które mają wartość użytkową zostaną przyjęte do magazynu w celu późniejszej odsprzedaży, a reszta zostanie oddana do złomowania. Środek trwały nie został w pełni zamortyzowany. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?

Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują kwestii, o której mowa w pytaniu. Wskazówki jak postąpić w sytuacji opisanej w pytaniu zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). W świetle postanowień pkt 4.16 tego standardu, środek trwały jest kompletny, jeżeli może realizować przypisane mu funkcje, co oznacza, że spełnia wszystkie warunki techniczne (pod względem konstrukcyjnym) i prawne przewidziane dla danej kategorii środków trwałych, a w szczególności zawiera wszystkie części składowe. Część składowa jest to nieodłączny element środka trwałego warunkujący jego użytkowanie (np. silnik w samochodzie, fundament pod budynek, płyta główna w zespole komputerowym), który nie może być od niego odłączany bez istotnego uszczerbku dla zdatności środka trwałego do użytkowania. W przypadku niektórych kategorii środków trwałych regulacje prawne określają wykaz części składowych, które muszą one posiadać, aby można było je uznać za kompletne, a w konsekwencji dopuścić do użytkowania. Część składowa jest powiązana ze środkiem trwałym fizycznie (wchodzi w skład danego środka trwałego) lub prawnie.

Według punktu 9.11 KSR nr 11, likwidacja części składowej środka trwałego, w tym częściowa likwidacja budynku lub budowli, zgodnie z osądem jednostki może wymagać:

a) likwidacji i zaprzestania ujmowania w księgach rachunkowych środka trwałego, jeżeli trwale przestaje on być kompletny i zdatny do użytkowania,

b) ujęcia skutków likwidacji części składowej analogicznie jak odłączenie części dodatkowej lub peryferyjnej lub

c) przeprowadzenia testów na utratę wartości środka trwałego zgodnie z KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów" i dokonania ewentualnego odpisu z tytułu trwałej utraty jego wartości.

Z treści pytania wynika, iż w wyniku odłączenia części składowej z zamiarem jej sprzedaży, środek trwały przestał być kompletny i zdatny do użytku, tj. wymaga likwidacji i zaprzestania ujmowania w księgach rachunkowych. W takim przypadku opisane zdarzenie można rozliczyć w księgach rachunkowych na ogólnych zasadach obowiązujących przy likwidacji środków trwałych.

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji oznacza podjęcie udokumentowanej decyzji o wycofaniu środka trwałego z użytkowania oraz zaprzestania jego ujmowania w księgach i prowadzi do jego likwidacji polegającej m.in. na fizycznym unicestwieniu (rozbiórka, demontaż, złomowanie). Postawiony w stan likwidacji środek trwały ujmuje się w ewidencji pozabilansowej po stronie Wn konta 09 "Środki trwałe w likwidacji", do momentu jego fizycznej likwidacji. Koszty poniesione w związku z likwidacją środka trwałego obciążają pozostałe koszty operacyjne i stanowią element wyniku na rozchodzie niefinansowych aktywów trwałych. Ewentualne odzyski z likwidacji środka trwałego (np. ze sprzedaży złomu) korygują wynik na rozchodzie niefinansowych aktywów trwałych. W praktyce postawienie środka trwałego w stan likwidacji może zostać udokumentowane dowodem wewnętrznym "LT - Likwidacja środka trwałego". Dowód LT wystawia się na podstawie decyzji kierownika jednostki o postawieniu środka trwałego w stan likwidacji lub protokołu komisji likwidacyjnej zatwierdzonego przez kierownika jednostki. Fizyczną likwidację środka trwałego (postawionego wcześniej w stan likwidacji) wskazane jest udokumentować stosownym protokołem, potwierdzającym fakt zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji środka trwałego należy dokonać jego ostatecznego wyksięgowania z ewidencji pozabilansowej, zapisem jednostronnym po stronie Ma konta 09.

Ewidencja księgowa likwidacji środka trwałego oraz odzysków z likwidacji

1. LT - likwidacja środka trwałego nieumorzonego:
   a) dotychczasowa amortyzacja:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) nadwyżka wartości początkowej nad amortyzacją:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".
2. Koszty likwidacji (w tym także złomowania):
   a) siłami obcymi:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) siłami własnymi:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 53 "Koszty działalności pomocniczej".

Uwaga: Jeżeli jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, to wskazane jest ujęcie kosztów likwidacji siłami własnymi za pośrednictwem kont obrotów wewnętrznych, zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz równolegle: Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych", Ma konto 53.

3. Przychód ze sprzedaży części składowej środka trwałego (pomijamy kwestie VAT):
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
4. Wartość składników majątku odzyskanych na skutek likwidacji środka trwałego i przeznaczonych do dalszego wykorzystania, np. sprzedaży:
      - Wn konto 31 "Materiały",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
         (w analityce: Przychód niestanowiący przychodu podatkowego).

Uwaga: Przychód podatkowy powstanie w momencie sprzedaży odzysków, ale ich wartość nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.

www.SrodkiTrwale.pl - Rozchód:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.