środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021

Nieodpłatne przekazanie działki i drogi do urzędu miasta

Przekazaliśmy nieodpłatnie prawo własności nieruchomości (działka i droga) do urzędu miasta. Posiadamy protokół uzgodnień z wyceną tych nieruchomości oraz akt notarialny przekazania jako umowa darowizny. Jak wyksięgować z ewidencji środków trwałych ten grunt i drogę? Kwoty zaksięgowane w ewidencji środków trwałych są niższe niż wycena tych nieruchomości w protokole i akcie notarialnym. Czy powinniśmy przeszacować te nieruchomości w księgach?

Według przepisów o rachunkowości, koszty związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości (darowizna) odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Rozchód środków trwałych odbywa się według wartości, w jakich te środki widnieją w księgach rachunkowych.

Według przepisów o rachunkowości środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w ich wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości lub koszt wytworzenia zdefiniowany w art. 28 ust. 3 i 8, powiększone o koszty finansowania zewnętrznego, o których mowa w art. 28 ust. 8 tej ustawy. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu, przy czym nie podlegają amortyzacji grunty, które nie służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową (por. art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Zakładamy więc, że grunt o którym mowa w pytaniu, nie podlegał w jednostce amortyzacji, natomiast od drogi dokonywane były odpisy amortyzacyjne. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Rozchód środka trwałego z ewidencji bilansowej środków trwałych następuje według wartości w jakich widnieje w księgach rachunkowych. Z rozchodem środka trwałego mamy do czynienia m.in. w przypadku jego nieodpłatnego przekazania (por. pkt 3.11 KSR nr 11 "Środki trwałe"). Na skutek rozchodu środka trwałego, jednostka zaprzestaje ujmowania go w księgach rachunkowych. Z chwilą rozchodu danego obiektu środków trwałych następuje zakończenie jego amortyzacji, wyłączenie z ewidencji środków trwałych i kasacja numeru inwentarzowego. W sytuacji opisanej w pytaniu, nastąpi to pod datą nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości wymienionych w pytaniu, tj. gruntu i drogi, ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zalicza się odpowiednio przekazanie lub otrzymanie nieodpłatnie, w tym drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych. Stosownie do ww. przepisu, nieumorzoną wartość początkową środka trwałego, czyli jego wartość netto (dot. drogi) lub jego wartość początkową, jeśli nie podlegał amortyzacji (dot. gruntu), ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa nieodpłatnego przekazania środka trwałego

1. LT - rozchód środka trwałego - nieodpłatne przekazanie gruntu zgodnie z aktem notarialnym:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Grunt).

2. LT - rozchód środka trwałego - nieodpłatne przekazanie drogi zgodnie z aktem notarialnym:

a) wartość początkowa środka trwałego:

- Ma konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Droga),

b) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne:

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

c) nieumorzona wartość środka trwałego:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Zwracamy uwagę, że kwoty ujęte na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" w związku z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości nie stanowią w świetle przepisów podatkowych kosztów uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 1 i 11 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 i 14 updop).

Z punktu widzenia przepisów o VAT darowizna nieruchomości może podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Jeśli nieodpłatne przekazanie gruntu i drogi na rzecz urzędu miasta podlega w jednostce opodatkowaniu VAT, to kwotę VAT należnego zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Co istotne, podstawą opodatkowania w przypadku dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów. Wynika tak z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle przepisów podatku dochodowego, kwoty VAT należnego od nieodpłatnego przekazania towarów (darowizny) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b updop).

Ewidencja księgowa VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania nieruchomości

1. PK - VAT należny z tytułu nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz urzędu miasta (jeśli wystąpi obowiązek jego naliczenia):

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".

Z kolei gdy jednostka skorzysta ze zwolnienia z VAT przy darowiźnie nieruchomości, może wystąpić obowiązek dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Korektę podatku naliczonego od nabycia środka trwałego in minus odnosi się w księgach rachunkowych w ciężar konta 76-1.

Ewidencja księgowa korekty VAT naliczonego

1. PK - korekta VAT zmniejszająca VAT naliczony, gdy jednostka miała prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego i dokonała takiego obniżenia, a następnie zmieniło się to prawo:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie".

www.SrodkiTrwale.pl - Rozchód:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.