środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014

Wycena i sprzedaż środka trwałego w jednostce postawionej w stan upadłości likwidacyjnej

 

1. Wycena środków trwałych w przeddzień ogłoszenia upadłości

Nasza spółka została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Jesteśmy zatem zobowiązani, zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości, do wyceny składników aktywów, w tym środków trwałych, oraz utworzenia rezerwy na koszty i straty spowodowane upadłością. Jak zaksięgować skutki tej wyceny oraz utworzenia rezerwy?

Na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku zamyka się księgi rachunkowe. Zamknięcia dokonuje się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia (art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości).

W związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej (bez możliwości zawarcia układu), a więc gdy założenie kontynuacji działalności jednostki nie jest zasadne, wycena aktywów jednostki następuje z uwzględnieniem art. 29 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że aktywa wycenia się po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny tej dokonuje się w przeddzień ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

Skutki wyceny wartości składników majątkowych oraz utworzenia rezerwy odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (art. 29 ust. 2austawy o rachunkowości).

W księgach rachunkowych opisane zdarzenia można ująć następującymi zapisami:

   1) odpis aktualizujący wartość środków trwałych:
      – Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny",
      – Ma konto 07-4 "Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych",
   2) rezerwa na koszty postępowania upadłościowego:
      – Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny",
      – Ma konto 83-2 "Rezerwa na koszty postępowania upadłościowego".

Przykład

I. Założenia:

1. W związku z ogłoszeniem 1 marca 2014 r. upadłości likwidacyjnej jednostki jest ona zobowiązana wycenić składniki aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Na dzień 28 lutego 2014 r., według ksiąg rachunkowych, wartość netto środków trwałych wynosiła: 485.000 zł (wartość początkowa) – 279.000 zł (dotychczasowe odpisy amortyzacyjne) = 206.000 zł. Rzeczoznawca ustalił ich wartość w cenach sprzedaży netto na kwotę: 160.000 zł. Kwota odpisu aktualizującego wynosi: 206.000 zł – 160.000 zł = 46.000 zł. Na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego utworzono rezerwę w kwocie: 160.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK – odpis aktualizujący wartość środków trwałych 46.000 zł 81-3 07-4
2. PK – rezerwa na koszty postępowania upadłościowego 160.000 zł 81-3 83-2

III. Księgowania:

Wycena środków trwałych w przeddzień ogłoszenia upadłości

Ponadto należy pamiętać, iż na dzień rozpoczęcia postępowania upadłościowego należy – w myśl art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości – połączyć wszystkie kapitały (fundusze) własne w jeden kapitał podstawowy. W takim przypadku kapitał z aktualizacji wyceny zostaje przeksięgowany na kapitał podstawowy, zapisem:

      – Wn konto 80 "Kapitał podstawowy",
      – Ma konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny".

 

2. Sprzedaż środka trwałego w jednostce będącej w upadłości likwidacyjnej

Spółka w upadłości likwidacyjnej utworzyła odpis aktualizujący wartość środków trwałych oraz rezerwę na koszty i straty spowodowane upadłością. Jak wyksięgować z ewidencji sprzedany środek trwały, na który wcześniej utworzono odpis aktualizujący?

Jeżeli w okresie upadłości jednostka dokonuje jakichkolwiek czynności, np. zatrudnia pracowników, użytkuje środki trwałe lub wynajmuje pomieszczenia, sprzedaje składniki majątku, to związane z tym operacje gospodarcze ewidencjonuje w księgach rachunkowych według zasad ogólnych.

W momencie sprzedaży środka trwałego jego wartość początkowa, pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpis aktualizujący dokonany na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan upadłości, powinna zostać odpisana w pozostałe koszty operacyjne (Wn konto 76-1).

Przychód ze sprzedaży należy natomiast odnieść w pozostałe przychody operacyjne (Ma konto 76-0). Fakt ujęcia odpisu aktualizującego na konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny" nie ma wpływu na ewidencję sprzedaży środka trwałego objętego tym odpisem.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka będąca w upadłości sprzedała środki trwałe, których wartość początkowa ogółem wynosiła: 600.000 zł, dotychczasowe umorzenie: 328.000 zł, a odpis aktualizujący dokonany na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan upadłości: 60.000 zł.

2. Faktura sprzedaży zawierała następujące dane:

a) wartość netto sprzedaży: 220.000 zł,

b) VAT należny 23%: 50.600 zł,

c) kwota do zapłaty: 270.600 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS – sprzedaż środka trwałego:      
   a) wartość netto sprzedaży 220.000 zł   76-0
   b) VAT należny 50.600 zł   22-2
   c) wartość brutto sprzedaży 270.600 zł 24  
2. LT – wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego z ewidencji:      
   a) wartość początkowa 600.000 zł   01
   b) dotychczasowe odpisy amortyzacyjne 328.000 zł 07-1  
   c) odpis aktualizujący 60.000 zł 07-4  
   d) nieumorzona wartość 212.000 zł 76-1  

III. Księgowania:

Sprzedaż środka trwałego w jednostce będącej w upadłości likwidacyjnej

W przypadku gdy operacja gospodarcza dotyczy kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, np. kosztów wynagrodzenia syndyka, ogłoszeń związanych z upadłością, opłat sądowych, na które utworzono rezerwę, powinno nastąpić zmniejszenie (wykorzystanie) rezerwy, zapisem:

      – Wn konto 83-2 "Rezerwa na koszty postępowania upadłościowego",
      – Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

www.SrodkiTrwale.pl - Rozchód:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.