środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020

Ulepszenie środka trwałego o wartości niższej oraz wyższej niż 10.000 zł

Od 2017 r. amortyzujemy maszynę produkcyjną, którą w styczniu br. poddaliśmy modernizacji. Poniesione nakłady nie przekroczyły wartości 10.000 zł. W drugiej połowie roku ponownie zamierzamy dokonać modernizacji tej maszyny. Wówczas jednak wartość nakładów może przekroczyć kwotę 10.000 zł. Jak rozliczyć ww. nakłady? Czy limit 10.000 zł dotyczy wszystkich środków trwałych, czy tylko nabytych po 2018 r.?

Nakłady ulepszeniowe (tu: dotyczące modernizacji środka trwałego) mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów jedynie wówczas, gdy ich łączna wartość w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 10.000 zł. Jeśli jednak wartość taka zostanie przekroczona, to całość poniesionych nakładów zwiększa wartość początkową ulepszonego środka trwałego. O ile pierwszy wydatek ulepszeniowy (o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł) zostanie zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, to może wystąpić obowiązek ich korekty wraz ze zwiększeniem wartości początkowej ulepszanego środka trwałego. Limit dotyczący wartości ulepszeń w wysokości 10.000 zł dotyczy wszystkich środków trwałych, bez względu na datę oddania ich do używania.

Definicja prac ulepszeniowych

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF), środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Wzrost wartości użytkowej mierzony jest w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. W przypadku, gdy ulepszenie łączy się z koniecznością nabycia części składowych lub peryferyjnych, ich wartość powiększa wartość początkową środka trwałego, o ile jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.

Ulepszeniem jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątku do wykorzystania go w innym niż pierwotny celu lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego albo obniżce kosztów eksploatacji.

Suma wartości ulepszeń przekraczająca 10.000 zł

Co do zasady, wydatki na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Należy jednak pamiętać, że wydatki poczynione w roku podatkowym w wysokości nieprzekraczającej 10.000 zł nie powodują ulepszenia środka trwałego, co nie skutkuje obowiązkiem podwyższenia jego wartości początkowej. Dopiero, gdy suma wydatków poniesionych na ulepszenie konkretnego środka trwałego przekroczy w danym roku kwotę 10.000 zł, trzeba powiększyć jego wartość początkową o wartość wszystkich nakładów poniesionych na jego ulepszenie w tym roku.

Odnosząc przywołane wyżej zasady do sytuacji opisanej w pytaniu należy stwierdzić, że jeżeli wskutek kolejnej, w danym roku podatkowym, modernizacji opisanego środka trwałego (tu: maszyny produkcyjnej) zostanie przekroczona wartość 10.000 zł, to całość takich wydatków należy rozliczyć jako ulepszenie środka trwałego. W konsekwencji, o tę kwotę zwiększona zostanie wartość początkowa środka trwałego. Jednocześnie o całą wartość wydatków ulepszeniowych pierwotnie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów należy pomniejszyć te koszty.

Przykład

W styczniu 2020 r. jednostka poniosła wydatek w kwocie 6.000 zł na modernizację środka trwałego (maszyny produkcyjnej). Wartość wydatku nie przekroczyła kwoty 10.000 zł, w związku z czym w całości została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli np. w lipcu br. zostaną poniesione kolejne wydatki na modernizację przedmiotowego środka trwałego, to w zależności od ich wartości, rozliczenie będzie przebiegało następująco:

a) jeżeli wartość kolejnego ulepszenia wyniesienie np. 3.000 zł, to suma dokonanych w 2020 r. ulepszeń nadal nie będzie przekraczała 10.000 zł, a więc wydatek w wysokości 3.000 zł będzie mógł zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów;

b) jeżeli wartość kolejnego ulepszenia wyniesienie np. 11.000 zł, to suma dokonanych w 2020 r. ulepszeń w wysokości 17.000 zł (jako przekraczająca 10.000 zł) będzie musiała zostać rozliczona na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (maszyny produkcyjnej). Jednocześnie o wartość pierwszego ulepszenia (dokonanego w styczniu br. w wysokości 6.000 zł) będzie należało zmniejszyć koszty uzyskania przychodów.

Limit w wysokości 10.000 zł - zakres jego stosowania

Odnośnie wyrażonych w pytaniu wątpliwości dotyczących zakresu stosowania limitu 10.000 zł należy wskazać, że w obecnym stanie prawnym limit w tej wysokości stosuje się do wszystkich środków trwałych, bez względu na datę oddania ich do używania.

Przypomnijmy jednak, że nie zawsze tak było. Otóż w wyniku nowelizacji m.in. art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP oraz art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2018 r. podwyższony został z 3.500 zł do 10.000 zł limit stosowany do ulepszeń środków trwałych. Zgodnie jednak z obowiązującą wówczas wykładnią przepisu przejściowego (art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie m.in. ustawy o PDOF i PDOP, Dz. U. poz. 2175 ze zm.), prezentowaną przez organy podatkowe, nowy, wyższy limit (w kwocie 10.000 zł) mógł być stosowany wyłącznie w stosunku do ulepszeń dokonywanych w środkach trwałych oddanych do używania od 1 stycznia 2018 r. Natomiast w odniesieniu do ulepszeń środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. stosowany był limit w wysokości 3.500 zł (określony w przepisach obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r.).

Od 1 stycznia 2019 r. ww. przepis przejściowy został znowelizowany. Wprowadzone zmiany spowodowały możliwość stosowania wyższego limitu (tj. 10.000 zł) również do ulepszeń środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r.

W konsekwencji obecnie istotny jest wyłącznie moment dokonania samego ulepszenia. Bez znaczenia natomiast pozostaje data oddania ulepszanego środka trwałego do używania.

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.