środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021

Nabycie materiałów na potrzeby remontów oraz wytworzenia i ulepszenia środka trwałego - interpretacja KIS

Wydatki dotyczące zakupu części zamiennych (materiałów), przeznaczonych do remontu środków trwałych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia w księgach rachunkowych faktury dokumentującej ich zakup. Natomiast wydatki dotyczące zakupu części zamiennych (materiałów), wykorzystanych na potrzeby wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia istniejących środków trwałych, stanowią koszt podatkowy w ramach odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych przy użyciu ww. części zamiennych (materiałów).

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.279.2021.1.BD)

Stan faktyczny oraz stanowisko podatnika

Podatnik prowadzący działalność produkcyjną dokonywał zakupu części zamiennych i materiałów w celu ich późniejszego montażu/wymiany w maszynach produkcyjnych lub na potrzeby wytworzenia nowych, lub do ulepszenia istniejących środków trwałych. Części zamienne (materiały) były przechowywane w magazynie przez różny okres (w zależności od zapotrzebowania - przez okres dłuższy lub nieprzekraczający jednego roku obrotowego/podatkowego).

Posiadane na stanie magazynu części zamienne (materiały) ewidencjonowane były za pomocą systemu magazynowego (informatycznego).

W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik zadał następujące pytania:

 1. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów można uznać dzień, w którym dana część zamienna (materiał) została (zostanie) wykorzystana w celach ich wymiany (tj. w innych celach niż wytworzenie nowego środka trwałego lub zwiększenie wartości początkowej istniejącego środka trwałego), tzn. została (zostanie) pobrana z magazynu?
 2. Czy przy użyciu ww. części zamiennych (materiałów) do wytworzenia bądź ulepszenia środka trwałego za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów można uznać dzień dokonania (dokonywania) danego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych?

Zdaniem podatnika, momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci zakupu części zamiennych (materiałów) wykorzystywanych w celach ich wymiany jest dzień, w którym elementy powyższe zostaną wykorzystane, tzn. będzie to moment ich pobrania z magazynu w celu wykorzystania na podstawie dokumentu wewnętrznego. Natomiast w odniesieniu do części zamiennych (materiałów) wykorzystanych na potrzeby wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia istniejących środków trwałych za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień dokonania odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych przy użyciu ww. części zamiennych (materiałów).

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał, że stanowisko podatnika w części uznania za koszty podatkowe materiału nabytego na potrzeby remontu jest nieprawidłowe zaś materiałów zużytych na potrzeby wytworzenia lub ulepszenia środka trwałego prawidłowe.

Odnosząc się do ustalenia momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów w odniesieniu do części zamiennych (materiałów), które zostaną wykorzystane w celu wymiany zużytych elementów, organ podatkowy wskazał, że koszty, które nie pozostają w bezpośrednim związku z przychodami (koszty pośrednie) powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Poniesienie kosztów pośrednich następuje w momencie, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.

Jak zaznaczył organ podatkowy, z literalnego brzmienia art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego.

W świetle powyższego, jak stwierdził organ podatkowy:

"(...) wydatki ponoszone przez Spółkę związane z materiałami koniecznymi dla celów przeprowadzenia remontów, usunięcia awarii czy też wykorzystania ich w procesie produkcyjnym, Wnioskodawca powinien rozpoznać (...) w momencie poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że momentem rozpoznania kosztu z tytułu poniesienia ww. wydatków będzie w rozpatrywanej sprawie dopiero moment pobrania ich z magazynu części zamiennych. Takiej możliwości nie przewidują przywołane w sprawie przepisy prawa podatkowego. Koszt ten powstaje bowiem w momencie ujęcia w księgach rachunkowych faktury dokumentującej nabycie ww. części zamiennych (materiałów). (...)"

Natomiast odnosząc się do części zamiennych (materiałów) wykorzystywanych na potrzeby działalności inwestycyjnej, tj. wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia istniejących, organ podatkowy przypomniał konieczność uwzględnienia w tym zakresie art. 16a-16m ustawy o PDOP, dotyczących dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jak wskazał Dyrektor KIS, wydatki na wytworzenie nowych środków trwałych (koszty wytworzenia środka trwałego) lub wydatki na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP powiększają wartość środków trwałych - powinny być kapitalizowane w wartości początkowej tego składnika majątku i nie mogą zostać zaliczone do kategorii kosztów podatkowych w okresie zapłaty.

Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika:

 • poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 ww. ustawy),
 • jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdził, że:

"(...) za dzień poniesienia ww. kosztu uzyskania przychodów, Wnioskodawca ma prawo uznać dzień dokonania/dokonywania danego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych przy użyciu części zamiennych (materiałów), po przekazaniu (przyjęciu) do używania (eksploatacji) danego nowego środka trwałego lub po dokonaniu zwiększenia wartości początkowej danego już istniejącego (ulepszonego w ww. sposób) środka trwałego, stosownie do treści art. 16h ust. 1 pkt 1 oraz art. 16g ust. 13 ustawy o CIT (...)."

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.