środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

Koszty przygotowania umowy najmu magazynów - ulepszenie w obcym środku trwałym czy koszt okresu?

Nasza spółka będzie wynajmowała hale magazynowe od firmy "Y". Hale te są obecnie w trakcie budowy. Wszystkie prace budowlane wykonuje firma "Y". W celu jak najszybszego przygotowania umowy najmu magazynów do prowadzonej działalności ponieśliśmy koszty usługi prawnej, konsultacji nadzoru budowlanego oraz doradztwa technicznego BHP. Czy wydatki te powinniśmy zaliczyć do kosztów bieżącej działalności w dniu poniesienia, czy też - gromadzić i aktywować je jako inwestycję w obcym środku trwałym (magazyn)?

Wskazane w pytaniu wydatki, poniesione w celu przygotowania umowy najmu magazynów do prowadzonej działalności, powinny zostać zaliczone do kosztów działalności operacyjnej spółki, z możliwością rozliczania ich w czasie, w przypadku gdy są istotne.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich między innymi:

1) nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,

2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

3) ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji ulepszenia w obcych środkach trwałych. W praktyce przyjmuje się, że jest to ogół działań (nakładów) jednostki odnoszących się do niestanowiącego jej własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia. Z kolei pkt 7.17 KSR nr 11 stanowi, że nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego, użytkowanego np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego, stanowią odrębny obiekt środków trwałych jednostki - "ulepszenie obcego środka trwałego" - pod warunkiem, że sprawuje ona nad nim kontrolę.

Jak wynika z powyższego prace wykonywane w obcych środkach trwałych są szczególnym rodzajem ulepszenia, ponieważ ulepsza się nie własny, ale obcy środek trwały, używany na podstawie odpowiedniej umowy za zgodą właściciela (np. umowy najmu, dzierżawy). Koszty ulepszeń w obcych środkach trwałych nie zwiększą dotychczasowej wartości początkowej danego środka trwałego, ponieważ figuruje on w księgach rachunkowych właściciela, a nie użytkownika. Dlatego też w takiej sytuacji występuje ulepszenie w obcym środku trwałym, a nie środek trwały w budowie.

Ulepszenia w obcych środkach trwałych stanowią odrębne obiekty inwentarzowe i klasyfikowane są do odpowiednich grup, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, w zależności od środka trwałego, którego dotyczą. Wprowadzenie ulepszenia w obcym środku trwałym do ewidencji bilansowej jako odrębnego obiektu wymaga udokumentowania według takich samych zasad, jak dla własnych środków trwałych.

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego

1. Poniesione nakłady na podstawie dokumentów źródłowych:
      - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. OT - przyjęcie wartości ulepszenia w obcym środku trwałym do ewidencji jako odrębnego obiektu inwentarzowego:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Ulepszenie w obcym środku trwałym),
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Reasumując, nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego użytkowanego np. na podstawie umowy najmu, stanowi odrębny obiekt środków trwałych jednostki jako ulepszenie obcego środka trwałego, pod warunkiem, że sprawuje ona nad nim kontrolę.

Jednak nie w każdym przypadku istnieje konieczność zaliczania nakładów poniesionych na obcy środek trwały do kategorii bilansowej ulepszenia w obcym środku trwałym. Decydujące jest w tym przypadku wykazanie, czy poprzez poniesione nakłady nastąpiło przysporzenie dodatkowej wartości temu składnikowi majątku oraz czy nakłady te zwiększają w istotny sposób osiągane korzyści ekonomiczne jednostki. Jeżeli wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną wartość przy przyjęciu go do używania, to mamy do czynienia z ulepszeniem w obcym środku trwałym. Natomiast w przeciwnym przypadku poniesione nakłady powinny zostać zaliczone do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Ponadto w sytuacji gdy nakłady na obce środki trwałe mają cechy ulepszenia, ale są - w ocenie jednostki - nieistotne, mogą zostać odniesione bezpośrednio w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej, w ramach uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że wszystkie prace budowlane dotyczące hal magazynowych, które będą przedmiotem umowy najmu, uzgadniane są z pytającą spółką. Niemniej jednak spółka już poniosła koszty dotyczące nabycia usług prawnych, konsultacji nadzoru budowlanego oraz doradztwa technicznego. Wydatki te zostały poniesione przed podpisaniem umowy najmu środka trwałego (tu: hal magazynowych). Z pytania nie wynika, że mają one prowadzić do ulepszenia ww. składnika majątku, tylko są związane z przygotowaniem umowy najmu przedmiotowych hal magazynowych. Biorąc powyższe pod uwagę - w naszej ocenie - wydatki te powinny zostać zaliczone do kosztów działalności operacyjnej spółki, z możliwością rozliczania ich w czasie, w przypadku gdy są istotne.

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.