środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Wymiana zużytej części w maszynie produkcyjnej - remont czy ulepszenie środka trwałego?

W ewidencji środków trwałych posiadamy maszynę produkcyjną. Byliśmy zmuszeni do wymiany ważnej części tej maszyny, ze względu na jej zużycie. Koszt wymiany wyniósł 15.000 zł. Czy powinniśmy zwiększyć wartość początkową środka trwałego o poniesione koszty wymiany części, czy potraktować ten wydatek jak remont? Jeśli jest to remont, to czy ze względu na jego wysoki koszt można go rozliczać w czasie przez czynne rozliczenia międzyokresowe?

W trakcie użytkowania środka trwałego jednostka może ponosić nakłady skutkujące ulepszeniem środka trwałego lub warunkujące jego użytkowanie. Nakłady na ulepszenie odnosi się na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, natomiast nakłady na remonty, konserwacje i naprawy zalicza się w ciężar kosztów bieżącego okresu. Jednostka może również dla celów bilansowych rozliczać koszty remontów w czasie, jeśli tak postanowi w swojej polityce rachunkowości.

Nakłady poniesione na środek trwały uznaje się za ulepszenie zwiększające jego wartość początkową, gdy przeprowadzone prace mają charakter przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji, a w wyniku tych prac następuje zwiększenie wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do posiadanej uprzednio wartości użytkowej.

Definicję remontu zawiera art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w świetle którego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie pierwotnego stanu technicznego danego obiektu, niezmieniające jego charakteru i funkcji.

Objaśnienia w zakresie nakładów ponoszonych na ulepszenia i remonty zawiera KSR nr 11. Jak wynika z pkt 7.8 tego standardu na kwalifikowanie nakładów ponoszonych w czasie użytkowania środka trwałego do kosztów bieżących lub kosztów ulepszenia, wpływ wywierają także kryteria określające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Jeżeli jednostka wyznaczając ten okres uwzględniła, że w jego trakcie poniesie nakłady na odtworzenie (wymianę) istotnych części składowych środka trwałego o krótszym okresie ekonomicznej użyteczności od pozostałych części składowych tego środka trwałego, wówczas nakłady poniesione na takie odtworzenie stanowić będą koszty okresu. Odtworzenie to nie przyczynia się bowiem do wydłużenia pierwotnie przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Jeżeli jednak jednostka określiła okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego na podstawie okresów użytkowania istotnych części składowych, o krótszym okresie ekonomiczniej użyteczności względem pozostałych części składowych, wówczas nakłady na odtworzenie takiej części w toku użytkowania środka trwałego stanowić będą ulepszenie środka trwałego.

Jeśli wymiana części składowej maszyny produkcyjnej nastąpiła w wyniku jej fizycznego zużycia i dalsze używanie środka trwałego w dotychczasowy sposób nie było możliwe, to nakłady poniesione na wymianę tej części wskazane jest zakwalifikować do kosztów remontu i odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej bezpośrednio w momencie ich poniesienia bądź rozliczając w czasie, jeśli taka będzie decyzja jednostki.

Nakłady poniesione na wymianę części traktuje się jako ulepszenie środka trwałego (zwiększające jego wartość początkową) w sytuacji gdy:

 • wymiana części spowoduje wzrost wartości użytkowej tego środka trwałego lub
   
 • wymianie uległa istotna część składowa środka trwałego a jednostka określiła okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego na podstawie okresów użytkowania istotnych części składowych, o krótszym okresie ekonomiczniej użyteczności względem pozostałych części składowych.

Zarówno w świetle ustawy o rachunkowości, jak i KSR nr 11 nakłady na remonty bieżące (typowe, awaryjne) traktuje się jako koszty okresu, w którym zostały poniesione i ujmuje w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki w momencie ich poniesienia.

Koszty remontu mogą również podlegać rozliczeniu w czasie, jeśli taką decyzję podejmie i zapisze w polityce rachunkowości kierownik jednostki. Z reguły nie rozlicza się w czasie remontów bieżących, będących konsekwencją eksploatacji środków trwałych, gdy koszt takich remontów z roku na rok jest podobny. Uzasadnione może być jednak rozliczanie w czasie remontów, których wartość w ocenie jednostki jest istotna. Dotyczy to m.in. remontów, których skutki będą odczuwalne w kolejnych okresach sprawozdawczych, a ich jednorazowe ujęcie w księgach rachunkowych mogłoby zniekształcić wynik finansowy danego okresu jednostki.

Wyjaśnienia dotyczące rozliczania remontów w czasie zawiera pkt 7.22 KSR nr 11. Przewiduje on rozliczanie w czasie remontów okresowych przez cały okres międzyremontowy jako czynnych rozliczeń międzyokresowych, w zależności od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. W świetle standardu remonty okresowe to takie, które są powtarzane regularnie. Okres międzyremontowy mierzony jest w jednostkach czasu lub pracy wykonanej przez środek trwały, tj. kilometry, maszynogodziny itd. Okresy międzyremontowe oraz zakres remontu okresowego zazwyczaj ustala producent środka trwałego.

Ewidencja księgowa wydatków na remont środka trwałego w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

1. Wartość nakładów poniesionych na remont środka trwałego:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma różne konta zespołu 1, 2 lub 3.
2. Przeniesienie kosztów do rozliczania w czasie (jeśli taką decyzję podjęła jednostka):
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".
3. Odpis kosztów remontu w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

KISZwracamy uwagę, iż dla celów podatkowych koszty remontu nie podlegają rozliczaniu w czasie. W interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.204.2019.1.MG, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do zagadnienia rozliczania w czasie przeprowadzonych w spółce kapitalnych remontów samochodów ciężarowych, stanowiących jej środki trwałe i wyjaśnił, że: "faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e updop (...). Efekt prac remontowych wiąże się co prawda z poprawą jakości środków transportowych oraz warunków ich eksploatacji w przyszłości nie mniej jednak, ich charakter nie umożliwia powiązania z konkretnym okresem czasu. W takim przypadku rozliczenie przedmiotowych kosztów remontu, dla celów rachunkowych, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe przez okres 5 lat nie ma znaczenia dla celów podatkowych. Rozliczenie kosztów remontu powinno następować, na podstawie odpowiednio udokumentowanych wydatków, w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu, w którym ujęto koszt na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dniu, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) w księgach rachunkowych (...)". Podobne stanowisko, iż ujęcie bilansowe wydatków remontowych nie wpływa na ich rozliczenie podatkowe zaprezentowano m.in. w interpretacji indywidualnej 

KISDyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.227.2020.2.KR oraz z 3 marca 2020 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.10.2020.1.MZA.

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.