środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022

Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku

W ramach przystosowania hali sportowej (będącej środkiem trwałym jednostki) do mających się odbyć Mistrzostw Świata w piłce ręcznej zostanie wykonany demontaż płytek, przebudowa instalacji sanitarnej, zainstalowanie dodatkowych 4 pryszniców, wykonanie odpływów liniowych, wymiana sufitów, zakup i montaż armatury sanitarnej itp. Wartość robót, według kosztorysu, to około 850.000 zł netto. Jak zaksięgować poniesione wydatki? Czy pod względem podatkowym takie nakłady można zakwalifikować do kosztów remontu?

Różnica między remontem a ulepszeniem danego obiektu polega na tym, że remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu jego stanu pierwotnego (niestanowiących bieżącej konserwacji), natomiast w wyniku ulepszenia wartość użytkowa obiektu jest wyższa od wartości użytkowej posiadanej przy przyjęciu tego obiektu do używania. Oznacza to, że w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji. Rozróżnienie charakteru przeprowadzonych prac jest istotne zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych i musi zostać rozstrzygnięte indywidualnie przez jednostkę w zależności od istniejącego stanu faktycznego.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji remontu. Definicję remontu zawiera natomiast ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Z art. 3 pkt 8 tej ustawy wynika, że remont polega na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z kolei o ulepszeniu mowa jest w art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, które może polegać na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Szczegółowe informacje na temat ulepszenia i remontów środków trwałych można znaleźć w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Na mocy pkt 7.3 tego standardu, nakłady poniesione na środek trwały uznaje się za ulepszenie zwiększające jego wartość początkową, jeżeli spełnione są jednocześnie dwa warunki, tzn. przeprowadzane prace lub czynności mają charakter przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji obiektu środka trwałego oraz w wyniku tych prac oczekuje się wzrostu wartości użytkowej ulepszonego środka trwałego w stosunku do posiadanej uprzednio wartości użytkowej.

Ewidencja księgowa w przypadku uznania nakładów poniesionych
na środek trwały jako ulepszenie

1. FZ - faktura dokumentująca zakup towarów i usług obcych w związku z ulepszeniem środka trwałego:

a) wartość brutto:

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

2. OT - przyjęcie środka trwałego do używania:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Natomiast w myśl pkt 7.20 KSR nr 11, remont to wykonywanie robót polegających na przywróceniu stanu pierwotnego istniejącego środka trwałego, w jakim został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, które nie stanowią bieżącej konserwacji. Remont nie staje się ulepszeniem w razie stosowania do remontu materiałów innych, w tym również lepszych, niż zawartych w środku trwałym, w momencie przyjęcia go do użytkowania, o ile nie powoduje to istotnej zmiany wartości użytkowej środka trwałego. Najczęściej występującymi w jednostkach remontami są remonty bieżące (typowe, awaryjne). Nakłady na tego typu remonty obciążają w księgach koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione (w jednostkach mogą wystąpić również remonty nadzwyczajne - nakłady na te remonty ujmowane są jako pozostałe koszty operacyjne - por. pkt 7.23 KSR nr 11).

Ewidencja księgowa w przypadku zaliczenia nakładów poniesionych
na środek trwały do kosztów remontu

1. Obciążenie kosztów rodzajowych na podstawie dokumentów źródłowych:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto zespołu 1, 2, 3

oraz równolegle, jeżeli jednostka ewidencjonuje koszty również na kontach zespołu 5:

- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Warto dodać, że koszty remontów mogą także podlegać rozliczeniu w czasie. Z pkt 7.22 KSR nr 11 wynika, że koszty remontów okresowych mogą być rozliczane przez cały okres międzyremontowy, jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w zależności od przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości. Naszym zdaniem uzasadnione jest również rozliczanie w czasie remontów, których wartość w ocenie jednostki jest istotna. W każdym jednak przypadku decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w zasadach (polityce) rachunkowości.

Ewidencja księgowa kosztów remontu środka trwałego,
rozliczanych w czasie

1. Wartość kosztów poniesionych na remont środka trwałego:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konta zespołu 1, 2 lub 3.

2. Przeniesienie kosztów do rozliczania w czasie:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

3. Odpis kosztów remontu w części przypadającej na dany okres sprawozdawczy:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Rozróżnienie charakteru przeprowadzonych prac jest także ważne ze względów podatkowych, bowiem przepisy podatkowe również określają odmiennie zasady rozliczania remontu i modernizacji (ulepszenia). Nakłady poniesione na remont mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, natomiast wydatki na modernizację zalicza się do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej o kwotę tych wydatków wartości początkowej środka trwałego. Ustawy o podatku dochodowym również nie zawierają definicji remontu. W celu właściwej klasyfikacji nakładów, jeżeli nakłady te dotyczą obiektów budowlanych, podatnicy także mogą posłużyć się definicją remontu zawartą w ustawie Prawo budowlane, o której mowa wyżej. Z kolei ulepszenie danego obiektu, dla celów podatkowych, ma miejsce wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami jego eksploatacji (por. art. 22g ust. 17 updof oraz art. 16g ust. 13 updop).

KISIS W celu rozstrzygnięcia czy dane nakłady poniesione na środek trwały należy zakwalifikować do kosztów remontu czy modernizacji, można skorzystać z wyjaśnień organów podatkowych, np. z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.34.2020.2.JG oraz z 14 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPB3.4510.22.2017.1.AK, a także z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 września 2016 r., nr IPPB6/4510-467/16-2/AP.

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.