środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015

Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według zasad stosowanych dla środków trwałych

Posiadamy w księgach rachunkowych nieruchomość inwestycyjną wycenianą według zasad stosowanych dla środków trwałych. Nieruchomość ta została wystawiona na sprzedaż. Do kiedy można amortyzować taką nieruchomość? Za jaki miesiąc naliczyć ostatni odpis?

W przypadku sprzedaży nie w pełni zamortyzowanej nieruchomości inwestycyjnej (wycenianej według zasad analogicznych, jak dla środków trwałych), ostatni odpis amortyzacyjny można naliczyć za miesiąc sprzedaży tej nieruchomości.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych polega na tym, że ich wartość wykazuje się w bilansie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) powiększonej o koszty ulepszenia oraz pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Co ważne, do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według zasad stosowanych dla środków trwałych stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 31 i art. 32 ust. 1–5 ustawy o rachunkowości. W świetle natomiast art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka, bądź też nie później niż z chwilą przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży, czy też stwierdzenia jego niedoboru.

Dlatego też w przypadku sprzedaży nieruchomości, zaliczonej w księgach rachunkowych do nieruchomości inwestycyjnych, wycenianych według zasad analogicznych jak dla środków trwałych, zakończenie jej amortyzacji powinno nastąpić z chwilą sprzedaży. Oznacza to, iż ostatni odpis amortyzacyjny można naliczyć za miesiąc sprzedaży tej nieruchomości.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60