środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Motocykl bez jednorazowej amortyzacji

Przepis art. 22k ust. 7 ustawy o pdof, dotyczący możliwości dokonywania przez małych podatników i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą odpisów amortyzacyjnych w ramach tzw. jednorazowej amortyzacji, nie ma zastosowania do motocykla wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Motocykl bez jednorazowej amortyzacji
rys. Motocykl bez jednorazowej amortyzacji


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Podatnik w jednoosobowej działalności gospodarczej zamierzał wykorzystywać motocykl. Używanie go do celów firmowych motywował możliwością szybszego dojazdu do pacjentów w razie nagłej konieczności. Ponieważ jednocześnie posiadał on status małego podatnika w rozumieniu ustawy o pdof, postanowił skorzystać w odniesieniu do tego motocykla z przywileju dokonania jednorazowej amortyzacji, jaki daje art. 22k ust. 7 ustawy o pdof. W jego opinii przywołany przepis dawał mu taką możliwość, gdyż pozwala on dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, wyłączając z zakresu swojego działania jedynie samochody osobowe. Ponieważ motocykl w Klasyfikacji Środków Trwałych przyporządkowany jest do grupy 7 KŚT, rodzaj 740 KŚT, czyli grupowania odrębnego od samochodów osobowych, podatnik uznał, że od wartości początkowej motocykla można dokonać preferencyjnej amortyzacji. Aby się jednak upewnić co do istnienia takiej możliwości, o rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do organu podatkowego.

Wydając z upoważnienia Ministra Finansów interpretację indywidualną z dnia 18 listopada 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-551/15/WRz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Tymczasem Minister Finansów, po zapoznaniu się z aktami sprawy, z urzędu zmienił tę interpretację.


ZDANIEM MINISTRA FINANSÓW:

W zmienionej interpretacji Minister Finansów potwierdził, że przepis art. 22k ust. 7 ustawy o pdof wyklucza możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w stosunku do niektórych środków trwałych, tj. samochodów osobowych. Następnie wskazał, że definiując samochód osobowy na gruncie ustawy o pdof ustawodawca posłużył się odesłaniem do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Z przepisów tej ustawy wynika natomiast, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Z kolei motocykl definiuje ona jako pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

W oparciu o przywołane przepisy Minister Finansów przyjął, że pojęcie "pojazdu samochodowego" na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła art. 5a pkt 19a ustawy o pdof, obejmuje również motocykle. Tym samym, zdaniem Ministra, należy konsekwentnie przyjąć, że motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego skonstruowanej na potrzeby ustawy podatkowej. W jego opinii oznacza to, że przepis art. 22k ust. 7 ustawy o pdof wyłącza dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego, jakim jest motocykl. W efekcie, według Ministra, trzeba uznać, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej motocykli dokonuje się na takich samych zasadach jak w przypadku samochodów osobowych, ze wszystkimi konsekwencjami dokonania takiej podatkowej kwalifikacji, w tym m.in. ograniczeń amortyzacyjnych.

(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r., nr DD9.8220.2.197.2016.KZU)

 Komentarz redakcji 
Zrównanie motocykla z samochodem osobowym potwierdziło również Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 13 kwietnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. Taka klasyfikacja niesie określone konsekwencje, które nie kończą się na braku możliwości amortyzacji motocykla metodą jednorazowej amortyzacji - nie podlega on również amortyzacji degresywnej. Ponadto w przypadku niewprowadzenia na stan środków trwałych motocykla wykorzystywanego do celów firmowych należy wydatki związane z jego eksploatacją rozliczać poprzez ewidencję przebiegu pojazdu według stawek za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Oprócz tego w kwestiach amortyzacji oraz ubezpieczeń komunikacyjnych motocykla trzeba stosować ograniczenia związane z limitem 20.000 euro (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 37 z 2016 r. na stronie 5).

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60