środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Jednorazowa amortyzacja w limicie pomocy de minimis

Podatnik chciałby dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego, bo spełnia warunki określone dla małego podatnika. Jednak jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis, a podatnik korzysta już z takiej pomocy w podatku od nieruchomości. Czy w tej sytuacji może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Korzystanie z pomocy de minimis nie stanowi przeszkody dla jednorazowej amortyzacji. Przy czym uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat pomoc de minimis, w tym w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednorazowej amortyzacji, nie może przekroczyć określonego limitu.

Jednorazowa amortyzacja

Zasady jednorazowej amortyzacji określają art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop.

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Odpisów tych mogą dokonywać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przy określaniu tego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3 updof oraz art. 16f ust. 3 updop.

Zwróć uwagę!

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2016 r. wynosi 212.000 zł. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Limit pomocy de minimis

W myśl art. 22k ust. 10 updof i art. 16k ust. 10 updop, jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego.

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo. W ramach tej formuły przyznawane są m.in. dotacje unijne. Tego rodzaju pomoc stanowią też inne formy pomocy państwa. Przykładowo w zakresie podatków pomoc de minimis może polegać w szczególności na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty. Ponadto rady gminy uprawnione są do wprowadzenia - w formie uchwały stanowiącej program pomocowy - zwolnień podatkowych. Pomoc de minimis stanowią także jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Zwróć uwagę!

Łącznie pomoc de minimis nie może przekroczyć równowartości 200.000 euro brutto w okresie 3 lat podatkowych. Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów limit ten wynosi 100.000 euro. Ustalając prawo skorzystania z pomocy w 2016 r., należy wziąć pod uwagę lata 2014-2016.

Do ogólnej puli dopuszczalnego limitu wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. W tym przypadku nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana.

Ustalanie limitu

Do wartości pomocy de minimis nie zalicza się całej wartości dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Pomoc taką stanowi jedynie korzyść, jaką podatnik uzyskuje w związku ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym (w konsekwencji ze zmniejszeniem wysokości podatku) na skutek zastosowania preferencyjnych zasad amortyzacji.

Kwotę pomocy w formie jednorazowej amortyzacji określa się jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB). W celu ustalenia tej wartości trzeba zastosować jeden z dwóch wzorów określonych w § 4 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. nr 194, poz. 1983 ze zm.). Wybór właściwego wzoru zależy od tego czy podatnik jednorazowo zamortyzował 100% wartości danego środka trwałego, czy niższy procent tej wartości. Choć sposób obliczenia wykorzystywanej pomocy de minimis jest złożony, to podatnik nie może liczyć na to, że organ podatkowy w interpretacji indywidualnej odniesie się do konkretnego przykładu liczbowego. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2015 r., nr ITPB1/4511-909/15/PSZ: "Z uwagi na konstrukcję pomocy de minimis w formie jednorazowej amortyzacji - o skorzystaniu z tej pomocy decyduje samodzielnie podatnik. Podatnik powinien samodzielnie sprawdzić spełnienie warunków uzyskania tej pomocy. Weryfikacja ewentualnego przekroczenia limitu nie jest elementem interpretacji przepisu - może być ona dokonana dopiero na etapie ewentualnych, późniejszych postępowań podatkowych lub kontrolnych".

Podatnik chcąc jednak upewnić się, że prawidłowo określił wykorzystaną pomoc de minimis w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, może wystąpić o zaświadczenie o pomocy de minimis. Wydając zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis dla jednorazowej amortyzacji, urząd skarbowy ustala m.in. dopuszczalność oraz zgodność jej wykorzystania z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2011 r., nr IBPBI/1/415-1217/10/KB wyjaśnił: "(...) w interesie samego Wnioskodawcy jest uzyskanie ww. zaświadczenia (tj. zaświadczenia o pomocy de minimis - przyp. red.) stwierdzającego, iż pomoc, z której skorzystał jest pomocą de minimis. Z uwagi na fakt, iż jednorazowa amortyzacja stanowi preferencję o charakterze podatkowym, zaświadczenia te wydaje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla Wnioskodawcy, na jego wniosek. Dopiero bowiem w toku postępowania o wydanie takiego zaświadczenia, właściwy urząd skarbowy dokonuje weryfikacji, spełnienia przez Niego warunków do skorzystania z tej formy pomocy oraz poprawności jej zastosowania. Do czasu wydania takiego zaświadczenia Wnioskodawca nie może mieć pewności, że zastosowana przez niego metoda jednorazowej amortyzacji stanowi pomoc de minimis oraz czy był uprawniony do skorzystania z tej pomocy. Ponadto zaświadczenie to jest niezbędne przy ewentualnym ubieganiu się Wnioskodawcy o udzielenie pomocy publicznej w innej formie".

Do wniosku o zaświadczenie o pomocy de minimis trzeba dołączyć szereg dokumentów, m.in. dowód zakupu środka trwałego (np. kserokopię faktury), dokonania odpisu amortyzacyjnego (np. kserokopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych). Gdyby się okazało, że podatnik nie miał do niej prawa, np. w przypadku przekroczenia limitu pomocy, wówczas powinien dokonać korekty kosztów podatkowych.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.