środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016

Przyspieszona amortyzacja laptopa w kosztach przedsiębiorcy

Zakupiłam na potrzeby rozpoczętej działalności gospodarczej nowy laptop o wartości 3.800 zł brutto. Jestem podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego korzystam z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy mogę amortyzować zakupiony laptop w sposób przyspieszony według stawki 60%?

Przyspieszona amortyzacja laptopa w kosztach przedsiębiorcy
rys. Przyspieszona amortyzacja laptopa w kosztach przedsiębiorcy

W przypadku gdy wskazany w pytaniu laptop stanowi własność lub współwłasność Czytelniczki, jest kompletny i zdatny do użytku, a przewidywany okres jego użytkowania na potrzeby działalności jest dłuższy niż rok, to należy go uznać za środek trwały (art. 22a ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Podlega on wówczas w momencie oddania do używania wpisowi do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji wydatki na jego zakup należy rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o pdof stanowiącym Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, podstawową roczną stawką amortyzacyjną przewidzianą dla urządzeń takich jak laptop o symbolu 491 Klasyfikacji Środków Trwałych jest stawka w wysokości 30%. Z tym że ustawodawca w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof przewidział możliwość podwyższania stawek podanych w Wykazie dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.


Klasyfikacja Środków Trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.


Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Czytelniczka będzie miała prawo amortyzować zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej laptop maksymalnie podwyższoną roczną stawką amortyzacyjną w wysokości 60% (maks. współczynnik 2,0 × 30%) uznając to urządzenie za poddane szybkiemu postępowi technicznemu.

Przykład

Przedsiębiorca zwolniony podmiotowo od podatku od towarów i usług zakupił laptop o wartości brutto 3.800 zł. Laptop został przyjęty do używania w październiku br. i wpisany do ewidencji środków trwałych. Od listopada 2016 r. przedsiębiorca rozpoczął amortyzację tego środka trwałego uznając go za urządzenie poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Stawkę amortyzacyjną podwyższył przy zastosowaniu maksymalnego współczynnika w wysokości 2,0. W związku z tym odpisy amortyzacyjne wyniosą:

Roczny odpis amortyzacyjny 3.800 zł × 60% = 2.280 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny 2.280 zł : 12 m-cy = 190 zł

Okres amortyzacji wyniesie 20 miesięcy.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60