środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Degresywna metoda amortyzacji w kolejnym roku podatkowym

W poprzednim roku rozpoczęliśmy amortyzację maszyny produkcyjnej metodą degresywną. W jaki sposób ustalić wartość, od której w bieżącym roku będziemy dokonywali kolejnych odpisów amortyzacyjnych?

Przy metodzie degresywnej na początek kolejnego roku obrotowego (przed dokonaniem pierwszego odpisu w danym roku) ustala się podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jest to wartość początkowa danego środka trwałego pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Jeżeli roczny odpis amortyzacyjny ustalony od takiej wartości byłby niższy od rocznej kwoty amortyzacji naliczanej według metody liniowej, to od początku takiego roku należy przejść na metodę liniową.

Zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22k ust. 1 ustawy o PDOF), podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1 ustawy o PDOP (odpowiednio 22i ust. 1 ustawy o PDOF), czyli metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą liniową.

Jak wynika z powyższego, podatnicy dokonujący w 2016 r. amortyzacji środka trwałego według metody degresywnej muszą ustalić, czy roczna kwota amortyzacji w 2017 r., ustalona za pomocą tej metody, nie będzie niższa od rocznej kwoty amortyzacji ustalonej metodą liniową. Jeżeli okaże się, że będzie ona niższa, to w 2017 r. należy przejść na metodę liniową, czyli amortyzować środek trwały za pomocą stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Przykład

Jednostka nabyła w styczniu 2016 r. za kwotę 240.000 zł (pomijamy VAT) środek trwały zaliczany do grupy 5 KŚT, wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i od następnego miesiąca rozpoczęła jego amortyzację metodą degresywną, stosując stawkę z Wykazu równą 25%, podwyższoną o współczynnik 2.

Odpisy amortyzacyjne w kolejnych latach ustalono następująco:

Odpis amortyzacyjny zaliczony do kosztów podatkowych 2016 r.:

 • odpis roczny: 240.000 zł × 50% (tj. 25% × 2) = 120.000 zł,
   
 • odpis miesięczny: 120.000 zł : 12 miesięcy = 10.000 zł,
   
 • odpis roczny za 2016 r.: 10.000 zł × 11 miesięcy = 110.000 zł.

Odpis amortyzacyjny zaliczony do kosztów podatkowych 2017 r.:

1) odpis roczny według metody degresywnej:

 • podstawa odpisu w 2017 r.: 240.000 zł - 110.000 zł (amortyzacja za 2016 r.) = 130.000 zł,
   
 • odpis roczny: 130.000 zł × 50% = 65.000 zł;

2) odpis roczny według metody liniowej:

 • podstawa odpisu: 240.000 zł × 25% = 60.000 zł.

Ponieważ roczna kwota amortyzacji naliczona według metody liniowej (60.000 zł) jest niższa od naliczonej według metody degresywnej, nadal należy stosować metodę degresywną.

Odpis amortyzacyjny zaliczony do kosztów 2018 r.:

1) odpis roczny według metody degresywnej:

 • podstawa odpisu w 2018 r.: 240.000 zł - 110.000 zł (amortyzacja za 2016 r.) - 65.000 zł (amortyzacja za 2017 r.) = 65.000 zł,
   
 • odpis roczny: 65.000 zł × 50% = 32.500 zł;

2) odpis roczny według metody liniowej:

 • podstawa odpisu: 240.000 zł × 25% = 60.000 zł.

Ponieważ roczna kwota amortyzacji naliczona według metody liniowej (60.000 zł) jest wyższa od naliczonej według metody degresywnej, począwszy od 2018 r. należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, co oznacza, że odpis miesięczny wyniesie: 60.000 zł : 12 miesięcy = 5.000 zł.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60