środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017

Od kiedy można rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych?

W celu budowy hali produkcyjnej, w grudniu 2016 r. spółka z o.o. zakupiła działkę wraz z infrastrukturą w postaci oświetlenia, kanału deszczowego, ogrodzenia oraz wjazdu. W miesiącu zakupu dokonano zaliczenia poszczególnych składników infrastruktury do odrębnych środków trwałych i wprowadzono je do ewidencji środków trwałych. Czy zakładając rozpoczęcie budowy najwcześniej w połowie 2017 r., można było od stycznia br. rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ww. budowli?

Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych powinno nastąpić od miesiąca następującego po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych.

paragraf Jak wynika z art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. budowle o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Amortyzacji nie podlegają zaś m.in. grunty oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów pomimo zaliczenia ich do środków trwałych (por. art. 16c pkt 1 ustawy o PDOP).

W myśl art. 16d ust. 2 ustawy o PDOP, środki trwałe wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych następuje począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji i trwa do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (por. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP).

Uwzględniając przytoczone przepisy, w sytuacji przedstawionej w pytaniu, jeżeli nabyte wraz gruntem pod budowę składniki majątku (budowle) zostały uznane za spełniające definicję środków trwałych i w związku z tym w grudniu 2016 r. wprowadzono je do ewidencji środków trwałych, to naliczanie odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów można było rozpocząć od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, czyli od stycznia 2017 r.

W przedmiotowej sprawie, przy kwalifikacji do środków trwałych nabytych wraz gruntem budowli, pewne wątpliwości może budzić moment rozpoczęcia ich wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności. Powstaje bowiem pytanie, czy przedmiotowe budowle przed rozpoczęciem budowy hali produkcyjnej w jakikolwiek sposób są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Naszym zdaniem, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zakupione wraz z gruntem budowle do czasu rozpoczęcia budowy hali - choć nie są bezpośrednio wykorzystywane w prowadzonej działalności - to niewątpliwie są wykorzystywane pośrednio. Przedmiotowe budowle od chwili ich nabycia obsługują bowiem nabyty plac poprzez jego zabezpieczenie. Funkcje te spełnia zarówno oświetlenie placu, kanał deszczowy, ogrodzenie, jak też wjazd na jego teren.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60