środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017

Nowe przepisy o jednorazowej amortyzacji

W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o pdop (Dz. U z 2017 r. poz. 1448) wprowadzająca nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji.

Z wynikających z tej nowelizacji przywilejów może skorzystać każdy podatnik pdof i pdop, u którego nakłady na fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł. Dla tych środków trwałych roczny limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100.000 zł. W spółce niebędącej osobą prawną limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki. Jednocześnie w limicie 10.000 zł podatnik może uwzględnić wartość kilku środków trwałych, o ile wartość każdego z nich jest wyższa niż 3.500 zł. Nadwyżka rocznych nakładów ponad limit 100.000 zł podlega amortyzacji na ogólnych zasadach w następnych latach podatkowych.

Znowelizowane przepisy dają także podatnikom możliwość zaliczania bezpośrednio do kosztów podatkowych dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych. W efekcie limit 100.000 zł w skali roku obejmuje łącznie kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej zaliczkowo wpłaty.

W wyniku wprowadzonych zmian może się zdarzyć tak, że dany podatnik w związku z nabyciem środka trwałego będzie uprawniony do jednorazowej amortyzacji zarówno w ramach dotychczasowego limitu 50.000 euro, jak i nowego limitu 100.000 zł. Wówczas podatnik będzie mógł skorzystać wyłącznie z jednego z nich według własnego wyboru.

Nowe przepisy mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia środków trwałych. Ponieważ ustawodawca nie wprowadził żadnych szczegółowych uregulowań przejściowych w tej kwestii, powstała wątpliwość czy podatnik, który w 2017 r. przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów nabył środek trwały z grup 3-6 i 8 KŚT o wartości co najmniej 10.000 zł podlegający nowym preferencjom i również przed tym dniem wprowadził go do ewidencji środków trwałych, wybrał dla niego metodę amortyzacji oraz rozpoczął dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, może w stosunku do niego skorzystać z nowej jednorazowej amortyzacji. O jej wyjaśnienie wystąpiliśmy do resortu finansów. W odpowiedzi z 9 sierpnia 2017 r. Kierownik Referatu Komunikacji i Promocji MF poinformował, że regulacje zawarte w ustawie nowelizującej są obecnie przedmiotem analizy i konsultacji z MF. Dopiero po ich przeprowadzeniu możliwe będzie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Jeżeli natomiast chodzi o wpłacone przez podatników od 1 stycznia 2017 r. zaliczki na poczet nabycia objętych nową preferencją środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych, to podatnicy, bez względu na to, w którym miesiącu 2017 r. przed wejściem w życie nowelizacji wpłata ta nastąpiła, mogą nią obciążać firmowe koszty podatkowe od 12 sierpnia 2017 r.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60