środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a środki trwałe nabyte w 2016 r.

Pod koniec 2016 r. nabyliśmy nowe środki trwałe (grupa 5 KŚT), które obecnie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Czy uwzględniając obowiązujące od sierpnia br. nowe przepisy o jednorazowej amortyzacji, można objąć takie środki trwałe jednorazowym odpisem amortyzacyjnym w wysokości 100.000 zł?

Niestety nie. Prawo do jednorazowej amortyzacji w zakresie limitu 100.000 zł może dotyczyć wyłącznie środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji począwszy od 1 stycznia 2017 r.

"Nowa" jednorazowa amortyzacja

Od 12 sierpnia br. w zakresie amortyzacji środków trwałych wprowadzono nową preferencję umożliwiającą dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (por. art. 16k ust. 14-21 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22k ust. 14-21 ustawy o PDOF).

Mogą z niej korzystać wszyscy podatnicy, którzy nabędą fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT.

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Jednak jak wprost wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1448), czyli ustawy wprowadzającej przedmiotową preferencję, ma ona zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Zatem środki trwałe nabyte przed dniem 1 stycznia 2017 r. pomimo tego, że zostały wprowadzone do ewidencji w 2017 r., nie mogą zostać objęte jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do wysokości 100.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja u podatników małych i rozpoczynających działalność gospodarczą

Zauważmy, że w sytuacji opisanej w pytaniu mogłaby istnieć możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, przewidzianego dla małych podatników, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP).

Zgodnie z tymi regulacjami, podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy (w 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody ze sprzedaży wraz z VAT w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 5.157.000 zł) mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowego odpisu dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Można również stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

W takim przypadku wysokość jednorazowego odpisu w danym roku podatkowym jest ograniczona limitem 50.000 euro. W 2017 r. jest to kwota 215.000 zł (w 2018 r. kwota ta będzie wyższa i wyniesie 216.000 zł).

Co istotne, jeżeli wartość początkowa środka trwałego jest wyższa od jednorazowego odpisu, to w kolejnym roku podatkowym podatnicy dokonują amortyzacji środka trwałego metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia) lub według metody degresywnej. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tego środka trwałego (por. art. 22k ust. 8 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16k ust. 8 ustawy o PDOP).

Tak więc jeżeli pytająca jednostka posiada w 2017 r. status małego podatnika, to w odniesieniu do środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji w 2017 r., mogłaby dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (oczywiście do wartości limitu nieprzekraczającego 215.000 zł).

W takim przypadku bez znaczenia pozostawałby fakt dokonania nabycia przedmiotowych środków trwałych w 2016 r.

Dodajmy, że wykorzystanie limitu jednorazowej amortyzacji przewidzianego dla jednostek małych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą do jednego środka trwałego nie odbiera prawa do korzystania z limitu w wysokości 100.000 zł w stosunku do innych środków trwałych nabytych począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 16k ust. 20 ustawy o PDOP (oraz odpowiednio art. 22k ust. 20 ustawy o PDOF), jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w ust. 7 (przewidzianego dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność) i ust. 14 (dotyczącego "nowej" jednorazowej amortyzacji), to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie ust. 7 albo 14.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60