środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013

Jednorazowa amortyzacja używanych samochodów - wybrane problemy

1. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy

Nabyliśmy używany samochód osobowy, który przed wprowadzeniem do ewidencji został przerobiony na pojazd ciężarowy. Czy można dokonać od takiego pojazdu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

Jeżeli po nabyciu, a przed wprowadzeniem do ewidencji, pojazd osobowy został przerobiony na pojazd ciężarowy, to można od jego wartości początkowej dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje podatnikom, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz małym podatnikom (w 2013 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego w 2012 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 4.922.000 zł). Mogą oni dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w danym roku równowartości kwoty 50.000 euro (w 2013 r. 205.000 zł) łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jednorazowego odpisu można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (por. 22k ust. 7 i 8 ustawy o PDOF).

Jeżeli zatem przed wprowadzeniem pojazdu do środków trwałych został on przerobiony na pojazd ciężarowy, to nie ma podstaw, aby był on klasyfikowany jako pojazd osobowy, a tym samym, aby miało do niego zastosowanie wyłączenie z prawa do jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że podatnik - o ile spełnia wymogi, o których jest mowa ww. przepisach - w miesiącu wprowadzenia przerobionego na ciężarowy samochodu do ewidencji środków trwałych może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Dodajmy, że koszty przeróbki samochodu wpłyną na jego wartość początkową, a tym samym (o ile zmieszczą się w limicie 205.000 zł) również zostaną jednorazowo zamortyzowane.


2. Amortyzacja niesprawnego pojazdu nie jest możliwa

W kwietniu br. nabyliśmy używany i uszkodzony samochód ciężarowy, który został w tym samym miesiącu wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W następnym miesiącu samochód ten został wyremontowany i zarejestrowany. Czy w kwietniu można było dokonać jego jednorazowej amortyzacji?

Składnik majątku może stanowić środek trwały, o ile jest m.in. zdatny do użytku. Jeżeli przed dokonaniem remontu pojazdu warunek ten został spełniony, to istniała możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego już w kwietniu. W przeciwnym razie nie powinno nastąpić wprowadzenie uszkodzonego pojazdu do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie można było dokonać jego amortyzacji.

Przypomnijmy, iż co do zasady, amortyzacji - jako środki trwałe - podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie np. umowy najmu czy dzierżawy (por. art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF).

Wartość początkową środków trwałych w razie ich odpłatnego nabycia stanowi ich cena nabycia. W uproszczeniu, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Tak ustalona wartość podlega wpisaniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania środka trwałego do używania.

Dopiero wówczas można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w art. 22k ustawy o PDOF. Zgodnie bowiem z art. 22k ust. 8 ustawy o PDOF, odpisu takiego podatnicy dokonują nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Tak więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu - o ile nabyty uszkodzony pojazd przed dokonaniem napraw spełniał warunek kompletności i zdatności do użytku - mógł on zostać uznany za środek trwały i wprowadzony do ewidencji w miesiącu jego nabycia, czyli w kwietniu br. W konsekwencji również w kwietniu można było dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, oczywiście o ile zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o PDOF (tj. m.in. pytający jest małym podatnikiem lub rozpoczął w br. działalność i w br. jednorazowe odpisy nie przekroczyły kwoty 205.000 zł).

Dodatkowo zwróćmy uwagę, że w omawianym przypadku możliwość przyjęcia pojazdu do używania była również uzależniona od jego dopuszczenia do ruchu drogowego. Jeżeli zatem wspomniana w pytaniu czynność rejestracji pojazdu, której dokonano w maju, dotyczyła tylko jego przerejestrowania na nowego właściciela, to nie miała ona wpływu ani na wartość początkową, ani na możliwość uznania pojazdu za środek trwały. Natomiast jeżeli czynność rejestracji warunkowała dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, to dopiero fakt jej dokonania umożliwiał uznanie pojazdu za zdatny do użytku, a więc za środek trwały. Wówczas dotyczące jej wydatki powinny zwiększyć wartość początkową pojazdu. W tym drugim przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można było dokonać dopiero w maju br.


3. Wprowadzenie do działalności prywatnego samochodu osobowego

Zamierzam wprowadzić do działalności gospodarczej używany samochód osobowy zakupiony od osoby fizycznej. Czy w związku z tym istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zaraz po jego wprowadzeniu (spełniam warunki małego podatnika)? Czy istnieje inny sposób przyspieszenia amortyzacji takiego pojazdu?

Samochody osobowe nie podlegają jednorazowej amortyzacji. Najkorzystniejszym sposobem amortyzacji w przypadku samochodów używanych jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

Jak wynika z art. 22k ust. 7 ustawy o PDOF, jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Zatem nie ulega wątpliwości, że bez względu na to, czy pojazd osobowy jest nowy, czy też używany, nie może zostać jednorazowo zamortyzowany na podstawie ww. przepisów. Wyjątek stanowi przypadek, gdy wartość takiego pojazdu zaliczonego do środków trwałych będzie równa lub niższa niż 3.500 zł. Wówczas można dokonać jednorazowego odpisu na ogólnych zasadach wynikających z art. 22f ust. 3 ustawy o PDOF, czyli w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym. Można również nie zaliczać takiego składnika do środków trwałych, odnosząc jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do używania.

Jeżeli jednak mamy do czynienia z używanym samochodem osobowym o wartości przewyższającej 3.500 zł, to najkorzystniej będzie zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie art. 22j ustawy o PDOF. W takim przypadku dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, okres amortyzacji nie może przekraczać 30 miesięcy, co daje stawkę równą 40%. Zastosowanie takiej stawki jest jednak możliwe, o ile podatnik udowodni, że przed nabyciem samochód taki były wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.