środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013

Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania jednorazowej amortyzacji

Spółka z o.o. zakupiła środek trwały i jako podmiot, który w br. rozpoczął prowadzenie działalności, dokonała jednorazowej amortyzacji. Ponieważ w 2013 r. jest to kolejny środek trwały amortyzowany jednorazowo, część wartości początkowej nie zmieściła się w limicie. Od którego momentu można naliczać pozostałą amortyzację? Jak amortyzować taki środek trwały dla celów bilansowych? Czy trzeba ustalać podatek odroczony?

Jeżeli jednorazowy odpis amortyzacyjny ze względu na limit nie objął całej wartości początkowej środka trwałego, to dalszych odpisów dokonuje się dopiero od następnego roku podatkowego. Co do zasady, dla celów bilansowych środek trwały powinien być amortyzowany w okresie uwzględniającym jego ekonomiczną użyteczność. W związku z tym może wystąpić konieczność ustalenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału lub wniesienia aportu, o których mowa w art. 16k ust. 11 ustawy o PDOP) oraz mali podatnicy (w 2013 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody ze sprzedaży wraz z VAT w 2012 r. nie przekroczyły kwoty 4.922.000 zł) mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Odpis ten nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro - w 2013 r. jest to kwota 205.000 zł - łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Jednorazowego odpisu dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Można również stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku.

Od następnego roku podatkowego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji: metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia lub obniżenia) lub według metody degresywnej. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych (por. art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF).

Tak więc w przypadku przedstawionym w pytaniu, gdy limit przysługujący w danym roku na skutek wcześniejszego wykorzystania nie wystarczy na całkowite zamortyzowanie środka trwałego, to dalszych odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać na zasadach ogólnych, ale dopiero od następnego roku podatkowego. Zatem przed dokonaniem takiego odpisu należy skalkulować, czy bardziej opłacalnym będzie dokonywanie odpisów na zasadach ogólnych, czy wykorzystanie "resztowej" części odpisu jednorazowego.

Przykład

Podatnik we wrześniu br. kupił i wprowadził do ewidencji maszynę za 300.000 zł. Amortyzacja liczona metodą liniową według stawki (20%) za okres październik-grudzień br. wyniesie 15.000 zł [(300.000 zł x 20% : 12 miesięcy) x 3 miesiące]. Tak więc odpis jednorazowy będzie opłacalny, o ile pozostała do wykorzystania "reszta" jednorazowego odpisu jest wyższa od 15.000 zł.

Kwestii "dużych" jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie reguluje ustawa o rachunkowości. Jak wynika z jej art. 32, odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Zatem co do zasady, odpisy amortyzacyjne dla celów bilansowych nie powinny uwzględniać jednorazowej amortyzacji podatkowej (odpis taki można uznać za dopuszczalny dla celów bilansowych jedynie w wyjątkowych przypadkach, na zasadzie uproszenia - art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - przy małej istotności kosztu, czyli gdy jego wartość nie ma wpływu na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki).

W efekcie dokonania jednorazowego odpisu dla celów podatkowych, koszty amortyzacji podatkowej będą wyższe od odpisów amortyzacyjnych dokonywanych dla celów bilansowych. W związku z tym na koniec roku wystąpi różnica przejściowa pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów a ich wartością podatkową. Tym samym w jednostce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (podatnicy PIT nie tworzą aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego) może wystąpić obowiązek utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ustalenie podatku odroczonego nie będzie jednak konieczne w przypadku, gdy roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi badania. Jak wynika bowiem z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, w takim przypadku można odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ponieważ spółka, o której mowa w pytaniu, w br. rozpoczęła prowadzenie działalności, to najwcześniej badaniu będzie podlegało sprawozdanie za 2014 r.; tym samym w 2013 r. obowiązek taki jeszcze nie wystąpi.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.