środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014

Jak można przyspieszyć amortyzację?

Środki trwałe amortyzuje się stosując stawki amortyzacyjne określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Jednak, po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawach o podatku dochodowym, podatnik może stawki te podwyższać o współczynniki, zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, jednorazową amortyzację lub ustalać odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej. Każde z tych działań spowoduje, że środek trwały zostanie zamortyzowany znacznie szybciej.


Stosowanie współczynników

Podatnicy mogą przyspieszyć amortyzację środków trwałych m.in. w ten sposób, że podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższą o współczynniki określone w art. 22i ust. 2 ustawy o pdof i art. 16i ust. 2 ustawy o pdop. Dla poszczególnych środków trwałych współczynniki te nie mogą być wyższe niż 1,2, 1,4 i 2,0.

W celu zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej, mnoży się stawkę podstawową przez odpowiedni współczynnik. W sytuacji gdy środek trwały jednocześnie jest np. używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych oraz poddany szybkiemu postępowi technicznemu, można zastosować jeden wybrany współczynnik.


Współczynnik zastosowany przez podatnika nie musi odpowiadać maksymalnej wysokości określonej w przepisach.


Indywidualna stawka

Kolejnym sposobem na szybsze rozliczenie w kosztach podatkowych zakupu środka trwałego jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Stawkę tę można stosować dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych u danego podatnika. Podatnik sam ustala wysokość indywidualnej stawki amortyzacyjnej, pamiętając jednak, że okres amortyzacji poszczególnych rodzajów środków trwałych nie może być krótszy niż wymieniony w art. 22j ust. 1 ustawy o pdof i art. 16j ust. 1 ustawy o pdop. Przykładowo, dla środków transportu minimalny okres amortyzacji wynosi 30 miesięcy, a zatem indywidualna roczna stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 40% (100% : 2,5 roku).

Środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu uznaje się za używane, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy. Ulepszone są one natomiast, jeżeli wydatki na ich ulepszenie poniesione przed wprowadzeniem tych środków trwałych do ewidencji, stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Z kolei budynki i budowle wymienione w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof i art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop są:

 • używane - gdy podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy,
   
 • ulepszone - gdy podatnik przed wprowadzeniem ich do ewidencji poniósł wydatki na ich ulepszenie w kwocie stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej.


Amortyzacja jednorazowa

Z przyspieszonego rozliczenia zakupu środka trwałego w postaci jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) oraz mali podatnicy, tj. w 2014 r. podatnicy, u których w 2013 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.068.000 zł (art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop). W ten sposób amortyzowane mogą być środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowa amortyzacja jest limitowana i w 2014 r. nie może przekroczyć równowartości kwoty 50.000 euro, tj. 211.000 zł. Ponadto można ją zastosować tylko w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Jednorazowego odpisu dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.


Metoda degresywna

Wybór metody degresywnej również umożliwia szybsze zamortyzowanie środka trwałego. Metodą tą można amortyzować maszyny i urządzenia zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Amortyzacja metodą degresywną polega na tym, że odpisów dokonuje się stosując stawkę z Wykazu podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0 - w pierwszym roku podatkowym od wartości początkowej, a w następnych latach podatkowych od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania środka trwałego. Począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji ustalona według metody degresywnej miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu metody liniowej.

Przykład

Podatnik w sierpniu 2014 r. kupił zespół komputerowy (KŚT 491) o wartości początkowej 10.000 zł. Podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 30%. Stosując tę stawkę podatnik dokonywałby odpisów amortyzacyjnych przez okres 3 lat i 4 miesięcy.

Przypadek I - podwyższenie stawki o współczynnik

Podatnik we wrześniu br. wprowadził do ewidencji środków trwałych zespół komputerowy. W związku z tym, że jest on poddany szybkiemu postępowi technicznemu, podstawową stawkę amortyzacyjną podwyższył o współczynnik 2,0. W tej sytuacji odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywał od października br. stosując 60% stawkę amortyzacyjną (30% × 2,0). Okres amortyzacji wyniesie 1 rok i 8 miesięcy.

Przypadek II - indywidualna stawka amortyzacyjna

Podatnik w sierpniu br. dokonał ulepszenia zespołu komputerowego na kwotę 2.000 zł, a we wrześniu tego roku wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej, a po ulepszeniu wartość początkowa zespołu komputerowego wyniosła 12.000 zł. Podatnik zastosował 50% indywidualną stawkę amortyzacyjną. Okres amortyzacji wyniesie 2 lata.

Przypadek III - jednorazowa amortyzacja

Załóżmy, że podatnik posiada status małego podatnika; we wrześniu br. wprowadził do ewidencji środków trwałych zespół komputerowy. W tym samym miesiącu ma on prawo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na kwotę 10.000 zł.

Przypadek IV - metoda degresywna

Podatnik we wrześniu br. wprowadził do ewidencji środków trwałych zespół komputerowy. Postanowił go amortyzować metodą degresywną, przyjmując współczynnik 2,0. Stawka amortyzacyjna wyniosła 60%. Podatnik będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną od października do grudnia 2014 r. i w całym 2015 r., a w całym 2016 r. i od stycznia do lutego 2017 r. - metodą liniową. Okres amortyzacji wyniesie 2 lata i 5 miesięcy.

Lata podatkowe

Ustalenie rocznego/miesięcznego
odpisu amortyzacyjnego

Roczny odpis amortyzacyjny

Łączny odpis amortyzacyjny

2014

(10.000 zł × 60%) : 12 m-cy = 500 zł

500 zł × 3 m-ce (od X do XII 2014 r.) = 1.500 zł

1.500 zł

1.500 zł

2015

(10.000 zł - 1.500 zł) × 60% = 5.100 zł

5.100 zł : 12 m-cy = 425 zł

5.100 zł

6.600 zł

2016

10.000 zł × 30% = 3.000 zł

3.000 zł : 12 m-cy = 250 zł

3.000 zł

9.600 zł

2017

10.000 zł - 9.600 zł = 400 zł

w I 2017 r. - 250 zł, a w II 2017 r. - 150 zł

400 zł

10.000 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.