środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (385) z dnia 1.01.2015

Amortyzacja w 2015 r.

1. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Regulacje dotyczące jednorazowej amortyzacji zawarte są w art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop. Tą preferencyjną metodą amortyzacji można objąć środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Oznacza to, że jednorazowo zamortyzować można następujące środki trwałe:

 • kotły i maszyny energetyczne (np. kotły grzejne, silniki prądu stałego) - grupa 3 KŚT,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (np. tokarki, szlifierki, nitownice, sprężarki, piece topielne, zespoły komputerowe) - grupa 4 KŚT,
   
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (np. maszyny i urządzenia wiertnicze, maszyny do robót budowlanych, maszyny i urządzenia do ochrony roślin) - grupa 5 KŚT,
   
 • urządzenia techniczne (np. transformatory, dźwigi osobowe i towarowe, urządzenia do oczyszczania wody) - grupa 6 KŚT,
   
 • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (np. samochody ciężarowe, ciągniki, naczepy) - grupa 7 KŚT,
   
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (np. wyposażenie techniczne dla prac biurowych, kioski, baraki) - grupa 8 KŚT.

Prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do wymienionych grup KŚT przysługuje w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uprawnionymi do tej metody amortyzacji są:

 • mali podatnicy; w 2015 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 5.015.000 zł, oraz
   
 • podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, za wyjątkiem wymienionych w tabeli.

Podatnicy rozpoczynający działalność nieuprawnieni do jednorazowej amortyzacji

Podatnik PIT Podatnik CIT
podatnik, który:
- w roku rozpoczęcia tej działalności, a także
- w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia,
prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa
podatnik, którzy został utworzony:
- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
- w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
- przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro

Zwróć uwagę!

W 2015 r. maksymalna wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi 209.000 zł. Do tej kwoty nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki (art. 22k ust. 13 updof i art. 16k ust. 13 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.).

2. Nowe zasady ustalania wartości początkowej

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady ustalania wartości początkowej. Nowe regulacje dotyczą:

 • podatników, którzy nabyli składnik majątku trwałego poprzez realizację umowy świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum),
   
 • zagranicznych podatników, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność przez zagraniczny zakład, a także spółek europejskich i spółdzielni europejskich.

Wartość początkowa przedmiotu świadczenia

Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 6 updof i art. 16g ust. 1 pkt 6 updop, jeżeli dłużnik uregulował swoje zobowiązanie poprzez świadczenie w miejsce wykonania, a wierzyciel przedmiot tego świadczenia zaliczył do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, to jego wartość początkową powinien ustalić w wysokości wartości wierzytelności (należności) uregulowanej przez dłużnika w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego. W takim przypadku przepis art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy:

 • powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz
   
 • pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Przykład

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) udzielił spółce z o.o. pożyczki w kwocie 100.000 zł. Przedsiębiorcy przysługiwała wierzytelność wobec spółki o wypłatę sumy pieniężnej w wysokości wartości nominalnej pożyczki wraz z odsetkami. Spółka uregulowała swoje zobowiązanie, przekazując przedsiębiorcy samochód ciężarowy. Zobowiązanie na dzień dokonania datio in solutum wynosiło 105.000 zł.

Samochód był zarejestrowany i przedsiębiorca w dniu otrzymania tego pojazdu wprowadził go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i oddał do używania. Wartość początkową ustalił w wysokości wartości wierzytelności (należności) uregulowanej przez dłużnika w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego, tj. w wysokości 105.000 zł.

Wartość początkowa ustalana przez zagranicznych podatników, spółki europejskie i spółdzielnie europejskie

Zasady ustalania wartości składników majątkowych stanowiących "wyposażenie" zagranicznego zakładu prowadzonego przez zagranicznego przedsiębiorcę na terytorium Polski reguluje art. 22g ust. 1 pkt 7 updof. W myśl tego przepisu, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną niemającą w Polsce miejsca zamieszkania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład, wartość, o której mowa w art. 22 ust. 1n updof, nie wyższą jednak od wartości rynkowej składnika majątku.

Na gruncie ustawy o CIT kwestię ustalania wartości początkowej przez podatnika niemającego rezydencji podatkowej w Polsce reguluje art. 16g ust. 1 pkt 7 updop. W świetle tego przepisu, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w przypadku:

 • prowadzenia przez podatnika niemającego w Polsce siedziby lub zarządu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład lub
   
 • przeniesienia przez spółki zawiązane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i spółdzielnie zawiązane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) ich siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wartość, o której mowa w art. 15 ust. 1y updop, nie wyższą jednak od wartości rynkowej składnika majątku.

Z kolei z jednakowo brzmiących art. 22 ust. 1n updof i art. 15 ust. 1y updop wynika, że wartości poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.