środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r. w przypadku niepełnego poprzedniego roku

Osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2014 r. Czy fakt, że w 2014 r. działalność prowadzono przez niecałe 3 miesiące, wpływa na sposób ustalania wielkości przychodów pozwalających uznać przedsiębiorcę za małego podatnika? Czy w 2015 r. będzie możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji?

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r.
rys. Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r.
Ustalenie statusu małego podatnika w celu zachowania prawa do jednorazowej amortyzacji następuje na podstawie wielkości przychodów osiągniętych ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Bez znaczenia pozostaje fakt, że działalność gospodarcza była prowadzona przez podatnika w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Prawo do jednorazowej amortyzacji mają podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy.

Przypomnijmy, iż status małego podatnika ustala się na podstawie art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Ponieważ średni kurs NBP z 1 października 2014 r., zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2014, wyniósł 4,1792 zł/euro, zatem w 2015 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 5.015.000 zł (1.200.000 euro × 4,1792 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). Nie ma przy tym znaczenia, że podatnik nie wykonywał działalności gospodarczej w całym roku podatkowym, lecz tylko przez kilka miesięcy.

Wskazniki i stawki
Tabele kursów średnich NBP dostępne są
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Dodajmy, iż jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2015 r. jest to kwota 209.000 zł.

Tak więc jeżeli podatnik, o którym mowa w pytaniu, w 2014 r. osiągnął przychody uprawniające go do posiadania statusu małego podatnika, to w roku 2015 będzie mógł skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji. Zasady jednorazowej amortyzacji dla podatników będących osobami fizycznymi zostały określone w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF.

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60