środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego dofinansowanego dotacją

"Mały podatnik" ma możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do środka trwałego zaliczonego do grupy 3-8 KŚT również wtedy, gdy ten podlega dofinansowaniu dotacją. Jednak w takim przypadku do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczona wyłącznie ta część odpisu amortyzacyjnego, która dotyczy nieobjętej dofinansowaniem wartości początkowej środka trwałego.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lipca 2015 r., nr IPTPB1/4511-180/15-4/SJ)

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, posiadający status małego podatnika, realizuje projekt, w ramach którego zakupuje urządzenia teletechniczne, finansując ich zakup częściowo z dotacji, a częściowo ze środków własnych. Jedno z takich urządzeń (jednostka OLT - jednostka centralna sieci dystrybucyjnej) zostało oddane do używania, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i w tym samym miesiącu jednorazowo zamortyzowane.

W związku z powyższym podatnik zadał następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 i 8 ustawy o PDOF miał prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji zakupionego środka trwałego, w części wartości początkowej, która nie została sfinansowana otrzymaną dotacją?

Zdaniem podatnika, w odniesieniu do części wartości środka trwałego, która nie została sfinansowana otrzymaną dotacją, przysługiwało mu prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

W odpowiedzi organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, jednocześnie przypomniał, iż "małemu podatnikowi", w rozumieniu ustawy o PDOF, przysługuje prawo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych (sfinansowanych ze środków własnych), które zostały zaliczone do rodzaju 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Odpisu dokonuje się w danym okresie rozliczeniowym, po przyjęciu środków trwałych do używania. Na możliwość skorzystania z takiego odpisu nie wpływa fakt dofinansowania jego nabycia dotacją.

Jak jednak wskazał organ podatkowy, w takim przypadku konieczne jest uwzględnienie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOF, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Regulacja ta nakazuje wyłączać z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w tej części ich wartości początkowej, która odpowiada wydatkom, które zostały odliczone od podstawy opodatkowania lub zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Otrzymanie dotacji stanowi więc przesłankę do wydzielenia części odpisów amortyzacyjnych, odpowiadającej otrzymanemu zwrotowi nakładów na zakup/wytworzenie środka trwałego i niezaliczania tak wydzielonej części odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym, odpisy amortyzacyjne od tej części ich wartości, która została sfinansowana dotacją, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jak stwierdził organ podatkowy:

"(...) w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca spełnia kryteria "małego podatnika", zakupione w sierpniu i grudniu 2014 r. jednostki OLT mieszczą się w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to ma możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od ww. środków trwałych. Do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca mógł zaliczyć wyłącznie tę część odpisu amortyzacyjnego, która dotyczyła nieobjętej dofinansowaniem wartości początkowej środków trwałych. Skoro Wnioskodawca przedmiotowe środki trwałe wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sierpniu i grudniu 2014 r., to w tych miesiącach mógł dokonać odpowiednio jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. (...)"

www.SrodkiTrwale.pl - Amortyzacja:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60