środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022

Charakterystyka środków trwałych na potrzeby ich prezentacji w bilansie

W celu prawidłowego zaprezentowania w bilansie wartości środków trwałych, należy w pierwszej kolejności zweryfikować poprawność zakwalifikowania składników majątku do środków trwałych. Warunkiem uznania składnika majątku za środek trwały jest wykazanie, iż spełnia on jednocześnie ogólne warunki uznania za składnik aktywów, określone w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, oraz szczegółowe warunki wynikające z definicji środka trwałego, określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 tej ustawy.

Dokonując kwalifikacji składników majątku do środków trwałych jednostka może również skorzystać ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11).

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

Do środków trwałych zalicza się także obce środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Nie zalicza się do środków trwałych m.in. nieruchomości posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania innych przychodów, np. z najmu (takie nieruchomości zalicza się do inwestycji), składników majątku posiadających cechy środków trwałych, ale przeznaczonych do sprzedaży (takie aktywa zalicza się do towarów lub wyrobów gotowych - w przypadku wytworzenia ich we własnym zakresie), środków trwałych u leasingodawcy oddanych w leasing finansowy korzystającemu (takie aktywa zalicza się u leasingodawcy do należności i wykazuje w bilansie jako inne długoterminowe aktywa finansowe).

Sposób prezentacji środków trwałych w bilansie uzależniony jest od tego, według którego załącznika do ustawy o rachunkowości jest on sporządzany.

Bilans - aktywa
Załącznik nr 1
do ustawy o rachunkowości
A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
Załącznik nr 4
do ustawy o rachunkowości
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
Załącznik nr 5
do ustawy o rachunkowości
A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- środki trwałe
Załącznik nr 6
do ustawy o rachunkowości
A. Aktywa trwałe
II. Rzeczowe aktywa trwałe

Jednostki sporządzające bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji A.II.1 lit. a) prezentują grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu. Są to obiekty zaliczane do grupy 0 KŚT. Grupa ta obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego (takie jak grunty rolne i grunty leśne), grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami i tereny różne, a także prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Do grupy tej nie zalicza się budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Przypominamy, iż grunty, oprócz służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, nie podlegają amortyzacji (por. art. 31 ust. 2 ww. ustawy). Mogą natomiast podlegać trwałej utracie wartości. W takiej sytuacji w bilansie wykazuje się wartość początkową gruntu pomniejszoną o odpis z tytułu trwałej utraty wartości tego gruntu. Grunt zaliczony do środków trwałych, niepodlegający odpisom amortyzacyjnym oraz odpisom z tytułu trwałej utraty wartości, prezentuje się w bilansie w cenie nabycia. Natomiast prawo wieczystego użytkowania gruntu dla celów bilansowych podlega amortyzacji, zatem w bilansie prezentuje się je w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, oraz o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości tego prawa, czyli z uwzględnieniem amortyzacji.

W pozycji A.II.1 lit. b) bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 prezentuje się budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zaliczane do grupy 1 i 2 KŚT. Grupa 1 KŚT obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Do grupy tej nie zalicza się kiosków, budek, baraków i domków kempingowych, wiat niezwiązanych trwale z gruntem sklasyfikowanych w rodzaju 806. Z kolei w skład grupy 2 KŚT wchodzą obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastruktura transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Do grupy tej nie zalicza się gruntów, sklasyfikowanych w grupie 0, zbiorników naziemnych ustawionych na zewnątrz budynków i budowli oraz zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104, pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45, zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.

Jednostki sporządzające bilans według załącznika nr 1 w pozycji A.II.1 lit. c) prezentują urządzenia techniczne i maszyny zaliczane do grup 3-6 KŚT. Grupy 3-6 KŚT obejmują m.in.: kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, obrabiarki, piece przemysłowe, maszyny papiernicze i poligraficzne, urządzenia telefoniczne.

Z kolei w pozycji A.II.1 lit. d) bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 prezentuje się środki transportu objęte grupą 7 KŚT. Do grupy tej należą: kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne oraz pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Do grupy tej nie zalicza się samobieżnych maszyn rolniczych, budowlanych lub przemysłowych, sklasyfikowanych w grupie 5.

W pozycji A.II.1 lit. e) bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 przedstawia się inne środki trwałe kwalifikowane do grupy 8 KŚT "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane" oraz zwierzęta będące środkami trwałymi zaliczone do grupy 9 KŚT "Inwentarz żywy". Do grupy 8 KŚT zalicza się m.in. przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych, a także budki, kioski, domki kempingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupie 1 i 2 KŚT. Grupa ta nie obejmuje urządzeń, aparatów i aparatury oraz innych obiektów, sklasyfikowanych w grupach 3-7 KŚT.

W pozycjach A.II.1 lit. b), c), d), e) ujmuje się także ulepszenia (takie jak przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja i modernizacja) w obcych środkach trwałych - w zależności od środka trwałego, którego dotyczą.

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.