środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020

Ewidencja sprzedaży środka trwałego

Jednostka sprzedała osobie fizycznej firmowy samochód osobowy będący środkiem trwałym, który był całkowicie umorzony. W jaki sposób należy zaksięgować tę operację? Czy w rachunku zysków i strat przychód z tej sprzedaży powinniśmy przedstawić w pozostałych przychodach operacyjnych? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1268331)

Dla celów bilansowych operacja związana ze sprzedażą środka trwałego jest traktowana jako pośrednio związana z działalnością operacyjną jednostki. Ze względu na to wszelkie przychody i koszty z tego tytułu zalicza się w księgach rachunkowych do pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). W pozostałych przychodach operacyjnych należy ująć przychód ze sprzedaży środka trwałego. Z kolei do pozostałych kosztów operacyjnych odnosi się niezamortyzowaną wartość początkową środka trwałego, a także wszelkie koszty z tą sprzedażą związane. Mogą to być przykładowo koszty prowizji związanej z pośrednictwem przy sprzedaży środka trwałego, koszty dotyczące jego demontażu czy przewozu do nabywcy.

U uczestników forum przychód uzyskany ze sprzedaży firmowego pojazdu stanowiącego środek trwały trzeba odnieść na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne". Fakturę potwierdzającą tę sprzedaż można wprowadzić do ksiąg rachunkowych następująco:

a) wartość przychodu netto

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny (o ile wystąpi)

- Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego",

c) należność ogółem

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

Środek trwały, który podlega sprzedaży, należy wyksięgować z ewidencji bilansowej. Można tego dokonać na podstawie dowodu księgowego "LT - Likwidacja środka trwałego". W omawianej sytuacji zbywany samochód jest w 100% zamortyzowany. Oznacza to, że dotychczasowe umorzenie równe jest wartości początkowej sprzedanego środka trwałego. Jego wyksięgowanie może zatem przebiegać zapisem:

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",

- Ma konto 01 "Środki trwałe".

Gdyby zbywany pojazd nie był całkowicie umorzony, jego nieumorzoną wartość (tzw. wartość netto) należałoby ująć na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

W rachunku zysków i strat operacja sprzedaży środka trwałego jest prezentowana wynikowo. Nie przedstawia się zatem oddzielnie przychodów i kosztów z tej sprzedaży, lecz podaje wynik ze sprzedaży per saldo - zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, a stratę w pozostałych kosztach operacyjnych. Przy założeniu, że sprawozdanie finansowe jest sporządzane według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, osiągnięty zysk trzeba wykazać w pozycji G.I (wariant kalkulacyjny) lub D.I (wariant porównawczy) jako "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych". Natomiast poniesioną na sprzedaży środka trwałego stratę ujmuje się w pozycji H.I (wariant kalkulacyjny) lub E.I (wariant porównawczy) "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".

U uczestników forum sprzedawany samochód firmowy jest całkowicie umorzony. Jeżeli nie poniesiono żadnych innych kosztów związanych z tą sprzedażą, w pozostałych przychodach operacyjnych jako zysk należy zaprezentować cały przychód osiągnięty ze zbycia pojazdu (przykład).

Przykład

Założenia

 1. W marcu 2020 r. jednostka sprzedała całkowicie umorzony samochód osobowy, którego wartość początkowa figurująca na koncie 01 "Środki trwałe" wynosiła 56.000 zł.
   
 2. Na okoliczność sprzedaży pojazdu jednostka wystawiła fakturę na kwotę brutto 11.070 zł (w tym VAT 2.070 zł). Kontrahent należność z tego tytułu uregulował przelewem bankowym.
   
 3. W związku ze sprzedażą samochodu nie poniesiono żadnych kosztów.
   
 4. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji

Kwota

Konto

Wn

Ma

1. Faktura dokumentująca sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały:
   a) przychód w wartości netto 9.000 zł 76-0
   b) VAT należny 2.070 zł 22-1
   c) należność ogółem 11.070 zł 24
2. LT - rozchód sprzedanego pojazdu w jego wartości początkowej: 56.000 zł 07-1 01
3. WB - wpływ należności od kontrahenta: 11.070 zł 13-0 24

Księgowania

Ewidencja sprzedaży środka trwałego

W porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym za 2020 r. jednostka wykaże wynik ze zbycia samochodu stanowiącego środek trwały w wysokości 9.000 zł w pozycji D.I "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.