środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (933) z dnia 17.12.2012

Środki trwałe w bilansie

Sporządzam wstępny bilans za 2012 r. i mam pytania dotyczące środków trwałych.

1) Czy przeszacowuje się wartość początkową środka trwałego? Jeśli tak, to jak często?

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Tak wynika z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia (wartość historyczna, ustalona na dzień przyjęcia go do używania). Może ona być zwiększona na skutek poniesienia nakładów na ulepszenie środka trwałego. Może też być zmniejszona na skutek odłączenia od niego części peryferyjnej lub składowej. Są też określone przypadki, w których wartość początkowa ulega przeszacowaniu - jest to możliwe wyłącznie na mocy przepisów wydanych przez Ministra Finansów. Jak stanowi art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej.

Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych miała miejsce w 1995 r. na podstawie obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. z 1995 r. nr 7, poz. 34 ze zm.). Następna może mieć miejsce, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%. Tak wynika z art. 22o ustawy o pdof oraz art. 15 ust. 5 ustawy o pdop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.). Na razie poziom inflacji nie przekroczył takiego wskaźnika, stąd nie ma obecnie przepisów pozwalających przeszacować wartość początkową środka trwałego.

Wartość księgowa środków trwałych może znacznie odbiegać od ich wartości rynkowej. Szczególnie dotyczy to nieruchomości czy gruntów nabytych wiele lat temu, których dzisiejsza wartość rynkowa jest wyższa niż figurująca w księgach. Jednak jednostka nie może na podstawie wyceny własnej czy nawet rzeczoznawcy majątkowego dokonać zwiększenia wartości początkowej. Środki trwałe nie są bowiem wyceniane dla celów bilansowych w wartości rynkowej, a historycznej.


Nie można przeszacować wartości początkowej środka trwałego na podstawie własnej decyzji jednostki.


Natomiast jednostka może (i powinna) uwzględnić w księgach rachunkowych ewentualną utratę wartości środka trwałego. Zobowiązuje ją do tego art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości, stanowiąc, że w przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się - w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych - odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość. Odpisy takie dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, obciążają najpierw kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (do wysokości różnicy spowodowanej aktualizacją wyceny), a potem pozostałe koszty operacyjne. Nie księguje się ich jednak na zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego tylko w korespondencji z kontem, na którym ujmuje się też odpisy amortyzacyjne.


2) Czy wartość środków trwałych zamortyzowanych jednorazowo jest wykazywana w bilansie?

NIE. W bilansie środki trwałe prezentuje się w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy. Wskazuje na to m.in. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy całkowicie zamortyzowano środek trwały, jego wartość wykazywana w bilansie wynosi 0.


3) Czy można stosować dla celów bilansowych podatkowe stawki amortyzacji?

TAK, pod warunkiem że zapewnią odpisanie wartości początkowej środka trwałego w okresie jego ekonomicznej użyteczności. Jak bowiem stanowi art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości, przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają m.in. tempo postępu techniczno-ekonomicznego lub prawne albo inne ograniczenia czasu używania środka trwałego. Jeśliby przykładowo środek trwały według ustaw o podatku dochodowym miał być amortyzowany roczną stawką 20% (co przekłada się na 5 lat amortyzacji), a jednostka zakładałaby jego sprzedaż po 3 latach używania, powinna amortyzować go dla celów bilansowych według stawki rocznej 33,33% (w okresie 3 lat).

Ponadto trzeba pamiętać o rozbieżnościach między ustawą o rachunkowości a ustawami o podatku dochodowym, dotyczących np. amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów (dla celów bilansowych podlega amortyzacji, a dla celów podatkowych - nie).

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.