środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015

Dotacje na zakup środka trwałego - ujęcie w księgach rachunkowych oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym

Spółka z o.o. otrzymuje dotacje na zakup środków trwałych. Jak ujmować je w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym?

Dotacje na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych ujmuje się na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów i rozlicza w pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Przychody z tego tytułu wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje", natomiast wartość podlegającą rozliczeniu w przyszłych okresach wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe" z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe.

Fakt otrzymania dotacji na zakup środka trwałego (także jego wytworzenie) nie wpływa na jego wartość początkową. Wartość początkową ustala się więc na zasadach ogólnych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego.

Przyjęcie środka trwałego do używania z zakupu może być księgowane:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub konto 08 "Środki
         trwałe w budowie" (jeżeli warunkiem rozpoczęcia używania
         było poniesienie dodatkowych nakładów, np. wydatków
         montażowych).

Dotacja otrzymana na zakup (wytworzenie) środków trwałych ujmowana jest na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd podlega stopniowemu rozliczeniu w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych tą dotacją (zob. art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Ponieważ część dotacji zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych wykazywana jest w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje", zasadne jest utworzenie do konta 76-0 odpowiedniej analityki ułatwiającej taką ich prezentację. W analityce do konta 76-0 warto również uwzględnić, np. zaznaczając jako NSP, że przychody te nie stanowią przychodu dla celów podatku dochodowego.

W sytuacji, gdy dotacja na zakup (wytworzenie) środka trwałego wpłynie do jednostki już po rozpoczęciu jego amortyzacji, to wartość dotacji, w kwocie odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym przed otrzymaniem tej dotacji, można odnieść jednorazowo na konto pozostałych przychodów operacyjnych, bez dokonywania rozliczeń z kontem 84.

Uwzględniając powyższe w księgach rachunkowych, otrzymanie dotacji może zostać ujęte następującym zapisem:

   a) łączna wartość otrzymanej dotacji:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący";
   b) wartość dotacji przypadająca na odpisy amortyzacyjne
        dokonane przed jej otrzymaniem:
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
         (w analityce: Przychody z tytułu dotacji NSP);
   c) kwota dotacji przypadająca na niedokonane jeszcze
        odpisy amortyzacyjne:
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwota ujęta na koncie 84 będzie z tego konta stopniowo wyksięgowywana, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych i odnoszona na pozostałe przychody operacyjne, zapisem:

      - Wn konto 84,
      - Ma konto 76-0 (w analityce: Przychody z tytułu dotacji NSP).

Dodajmy, iż dla celów podatku dochodowego, w przypadku spółki z o.o. zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP. Jak wynika z tego przepisu, z kosztów uzyskania przychodów wyłącza się odpisy z tytułu zużycia środków trwałych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zatem w przypadku amortyzacji środka trwałego sfinansowanego częściowo dotacją należy wydzielić taką część odpisu, która w proporcji odpowiada części dofinansowanej i wyłączać ją z kosztów uzyskania przychodu.

Uwzględniając fakt, że część odpisów amortyzacyjnych nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów, w ewidencji księgowej warto utworzyć stosowną analitykę, która ułatwi ustalenie podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego. W księgach rachunkowych odpis amortyzacyjny może zatem być księgowany następująco:

      - Wn konto 40-0/1 "Amortyzacja" (w analityce: KUP),
      - Wn konto 40-0/2 "Amortyzacja" (w analityce: NKUP),
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Przykład

Jednostka nabyła w lutym br. środek trwały o wartości początkowej: 120.000 zł (pomijamy VAT) i w tym samym miesiącu wprowadziła go do ewidencji. Zakup ten został 70% sfinansowano dotacją, co odpowiadało kwocie 84.000 zł. Zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych do amortyzacji tego środka trwałego stosowana jest stawka w wysokości 20%, co daje odpis miesięczny w wysokości: 2.000 zł (120.000 zł × 20% : 12 m-cy). Amortyzacja naliczana jest od marca br. Jednocześnie równolegle rozliczana jest wartość dotacji zaewidencjonowana na koncie 84 w kwocie 1.400 zł (2.000 zł × 70%).

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Zakup środka trwałego: 120.000 zł 01 30
2. Otrzymanie dotacji: 84.000 zł 13-0 84
3. Miesięczny odpis amortyzacyjny:      
   a) w części stanowiącej koszty uzyskania przychodów: 2.000 zł × 30% = 600 zł 40-0/1  
   b) w części niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów: 2.000 zł × 70% = 1.400 zł 40-0 /2  
   c) łączna kwota odpisu = 2.000 zł   07-1
4. Rozliczenie dotacji odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym, w części sfinansowanej dotacją: 1.400 zł 84 76-0

Księgowania:

Dotacje na zakup środka trwałego

Część dotacji, która zostanie rozliczona do dnia bilansowego, zapisem: Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" równolegle do amortyzacji, podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje" (D.II. - wariant porównawczy albo G.II. - wariant kalkulacyjny).

Natomiast kwota pozostająca na koncie 84, do rozliczenia w kolejnych okresach, wykazywana jest w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe" z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe.

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.