środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022

Wynik ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat

Jesteśmy jednostką produkcyjną. W 2022 r. ze względu na spadek produkcji sprzedaliśmy dwie maszyny produkcyjne stanowiące środki trwałe naszej jednostki. Wartość netto wynikającą z faktur sprzedaży maszyn zaksięgowaliśmy jako pozostałe przychody operacyjne. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości zaprezentować powstały przychód?

Wynik ze sprzedaży środków trwałych prezentuje się w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" lub w pozycji "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".

Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych są związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki i kwalifikuje się je - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o rachunkowości - do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Z treści Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) wynika, że pod datą sprzedaży środka trwałego zaprzestaje się jego ujmowania w księgach rachunkowych, następuje zakończenie jego amortyzacji, wyłączenie z ewidencji środków trwałych i kasacja numeru inwentarzowego. Wartość księgową netto sprzedanego środka trwałego odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Przychód ze sprzedaży ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych, a wynik z takiej transakcji prezentuje się jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (por. pkt 9.1-9.4 KSR nr 11).

W księgach rachunkowych wykazuje się odrębnie przychody i koszty związane ze sprzedażą środka trwałego. Przychód z tej sprzedaży ujmuje się w księgach rachunkowych po stronie Ma konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", w korespondencji ze stroną Wn konta 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne". Przy czym jednostki będące podatnikami VAT powinny w ewidencji księgowej uwzględnić także kwotę VAT należnego.

W przypadku gdy sprzedany środek trwały był całkowicie umorzony, jego wyksięgowanie z ewidencji bilansowej następuje zapisem po stronie Wn konta 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", w korespondencji ze stroną Ma konta 01 "Środki trwałe". Natomiast wyksięgowanie środka trwałego niezamortyzowanego w całości polega na ujęciu wartości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych po stronie Wn konta 07-1, w korespondencji ze stroną Ma konta 01, a wartości niezamortyzowanej - po stronie Wn konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", w korespondencji ze stroną Ma konta 01.

Natomiast w rachunku zysków i strat prezentuje się wynik ze sprzedaży środków trwałych, tj. zysk lub stratę. Wynik ten ustala się w postaci różnicy między przychodami uzyskanymi z tytułu sprzedaży środków trwałych a poniesionymi kosztami. Jeśli przychód z tytułu sprzedaży środka trwałego jest większy od kosztów z tym związanych, to jednostka w rachunku zysków i strat przedstawia zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. W sytuacji gdy koszty związane ze sprzedażą środka trwałego przewyższają przychód uzyskany z tytułu sprzedaży, jednostka w rachunku zysków i strat prezentuje stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych. Jeżeli zatem jednostka, o której mowa w pytaniu, sporządza rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 i uzyskała w wyniku transakcji sprzedaży maszyn produkcyjnych zysk, to zaprezentuje go w pozycji G.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym) lub w pozycji D.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym). Z kolei jeśli jednostka uzyskała w wyniku tej transakcji stratę, to zaprezentuje ją w pozycji H.I. "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym) lub w pozycji E.I. "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" (jeżeli sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym).

Przykład

W październiku 2022 r. jednostka sprzedała maszynę produkcyjną zaliczoną do środków trwałych, za kwotę: 18.000 zł (plus VAT: 4.140 zł). Wartość początkowa tej maszyny wynosiła: 40.000 zł, jej dotychczasowe umorzenie wynosiło: 25.000 zł, a wartość nieumorzona na dzień sprzedaży wynosiła: 40.000 zł - 25.000 zł = 15.000 zł. W księgach rachunkowych jednostka dokonała w związku z tym następujących zapisów:

1) FS - faktura dokumentująca sprzedaż maszyny:

a) wartość w cenie sprzedaży netto: 18.000 zł

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

b) VAT należny: 4.140 zł

- Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",

c) wartość brutto należności od odbiorcy: 22.140 zł

- Wn konto 24-9 "Pozostałe rozrachunki - inne";

2) LT - wyksięgowanie sprzedanej maszyny:

a) wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 25.000 zł

- Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
- Ma konto 01 "Środki trwałe",

b) nieumorzona wartość maszyny: 15.000 zł

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 01 "Środki trwałe".

W rachunku zysków i strat sporządzanym za 2022 r. w wariancie porównawczym, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jednostka wykaże w pozycji D.I. "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" nadwyżkę przychodów ze sprzedaży maszyny (saldo Ma konta 76-0) nad kosztami związanymi z tą sprzedażą (saldo Wn konta 76-1), w kwocie: 18.000 zł - 15.000 zł = 3.000 zł.

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r. (w zł)
D. Pozostałe przychody operacyjne 3.000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3.000

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.