środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024

Uwzględnienie sprzedaży środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych

Spółka w 2023 r. sprzedała kontrahentowi z Niemiec środek trwały (maszynę produkcyjną). Do dnia bilansowego kontrahent uregulował 80% należności. W wyniku tej transakcji spółka naliczyła różnice kursowe na dzień wpłaty należności oraz dokonała wyceny bilansowej niezapłaconej części. Jak zaprezentować tę transakcję w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią?

Wpływy uzyskane ze sprzedaży środka trwałego zalicza się do przepływów działalności inwestycyjnej. Jeżeli spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, to wynik ze sprzedaży środka trwałego oraz różnice kursowe związane z tą transakcją podlegają wyłączeniu z przepływów pieniężnych działalności operacyjnej.

Szczegółowe zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych określa Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KSR nr 1).

Rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Metoda pośrednia polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do właściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej). Celem tych korekt jest doprowadzenie wyniku finansowego netto - do wyniku "kasowego", tj. do wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

KSR nr 1 wskazuje, iż transakcje związane ze zbyciem środków trwałych zalicza się do działalności inwestycyjnej. Zatem w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią wymagana jest w tym przypadku korekta zysku netto w działalności operacyjnej.

Ze wskazówek zawartych w pkt 8.4 KSR nr 1, dotyczącym ustalania poszczególnych pozycji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej metodą pośrednią wynika, iż wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji (tu: sprzedaży środka trwałego) prezentuje się w korektach w pozycji A.II.4. "Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej". Zysk prezentuje się ze znakiem minus, a stratę ze znakiem plus. Jeżeli transakcja sprzedaży środka trwałego była wyrażona w walucie obcej, to różnice kursowe (zrealizowane i niezrealizowane) również wchodzą w zakres korekty, którą ujmuje się w pozycji A.II.2. "Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych". Jak wynika z opisu do tej pozycji, różnice kursowe zrealizowane, powstałe w toku innych niż operacyjna rodzajów działalności, są wykazywane w przepływach pieniężnych tej działalności, której dane zdarzenie dotyczy. Dokonywana jest zatem korekta wyniku finansowego (różnice dodatnie ze znakiem minus, różnice ujemne ze znakiem plus), a następnie przepływy pieniężne z tytułu tych różnic są wykazywane odpowiednio w działalności inwestycyjnej lub finansowej, ze znakiem zgodnym z charakterem przepływu (różnice kursowe dodatnie ze znakiem plus, różnice kursowe ujemne ze znakiem minus). Różnice, o których mowa, są wykazywane łącznie z kwotą operacji, która je spowodowała. Również niezrealizowane różnice kursowe (naliczone memoriałowo) niedotyczące działalności operacyjnej podlegają korekcie (niezrealizowane zyski ze znakiem minus, niezrealizowane straty ze znakiem plus). Ze względu na niepieniężny charakter tych różnic nie są one uwzględniane w przepływach działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Z kolei z opisu do pozycji A.II.7. "Zmiana stanu należności" wynika, iż pozycja ta nie obejmuje zmian należności dotyczących działalności inwestycyjnej, np. z tytułu sprzedaży środków trwałych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. w grudniu 2023 r. sprzedała kontrahentowi z Niemiec środek trwały za kwotę: 16.000 EUR. Wartość początkowa tego środka trwałego wynosiła: 120.000 zł, a dotychczasowe umorzenie: 70.000 zł. Spółka fakturę sprzedaży wyceniła po kursie: 4,3494 zł/EUR.
 2. Kontrahent 12 grudnia 2023 r. wpłacił na rachunek walutowy spółki kwotę: 12.800 EUR. Wpływ środków spółka wyceniła po kursie: 4,3366 zł/EUR. Pozostałą część, zgodnie z umową, kontrahent ureguluje w styczniu 2024 r.
 3. Na dzień bilansowy (tj. 31.12.2023 r.) nieuregulowaną należność w kwocie: 3.200 EUR spółka wyceniła po kursie obowiązującym na ten dzień, który wynosił: 4,3480 zł/EUR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - faktura dokumentująca sprzedaż środka trwałego: 16.000 EUR × 4,3494 zł/EUR =  69.590,40 zł 24-9 76-0
2. LT - wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji:
   a) wartość początkowa 120.000,00 zł 01
   b) dotychczasowe umorzenie 70.000,00 zł 07-1
   c) wartość nieumorzona 50.000,00 zł 76-1
3. WB - wpływ środków na rachunek walutowy: 12.800 EUR × 4,3366 zł/EUR =  55.508,48 zł 13-1 24-9
4. PK - ustalenie różnic kursowych z tytułu wpłaty: 12.800 EUR × (4,3494 zł/EUR - 4,3366 zł/EUR) =  163,84 zł 75-1 24-9
5. PK - wycena należności na dzień bilansowy: 3.200 EUR × (4,3494 zł/EUR - 4,3480 zł/EUR) =  4,48 zł 75-1 24-9

III. Księgowania:

Uwzględnienie sprzedaży środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych

Operacje przedstawione w przykładzie wpłynęły na pozycje bilansu następująco:

 • wzrost stanu środków pieniężnych: 55.508,48 zł,
 • pozostałe należności: 13.913,60 zł,
 • zmniejszenie stanu środków trwałych: 50.000,00 zł
 • wynik finansowy: 19.422,08 zł.

IV. Fragment rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za 2023 r. metodą pośrednią, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2023 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 19.422,08
II. Korekty razem - 19.422,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 168,32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 19.590,40
7. Zmiana stanu należności 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/ - II) 0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 55.508,48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55.508,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 55.508,48

www.SrodkiTrwale.pl - Prezentacja w sprawozdaniu finansowym:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.