środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015

Wartość początkowa budynku ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika

Wartość początkowa budynku nabytego z przeznaczeniem do celów prywatnych, a następnie wprowadzonego do ewidencji działalności gospodarczej może być ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 września 2015 r., nr ITPB1/4511-730/15/PSZ)

Podatnik kilkanaście lat temu nabył, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, budynek pawilonu usługowo-handlowego. Początkowo podatnik wynajmował go w ramach najmu prywatnego. Następnie, bez wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, wykorzystywał na cele własnej działalności gospodarczej, a także wynajmował.

W toku eksploatacji przeprowadzano remonty i modernizacje budynku. Podatnik nie posiada jednak dokumentów pozwalających na określenie wartości poniesionych nakładów.

Obecnie podatnik zamierza wprowadzić budynek do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej i amortyzować go.

W związku z powyższym podatnik zadał następujące pytanie: Czy wartość początkową takiego budynku można ustalić na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego i od tak ustalonej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Zdaniem podatnika, w opisanym stanie faktycznym, wartość początkową budynku usługowo-handlowego wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych należy określić zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PDOF, a więc w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Takim sposobem określenia wartości rynkowej może być na przykład wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

W odpowiedzi organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Jednocześnie przypomniał, iż prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych.

Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego ma sposób jego nabycia. Jak podkreślił organ podatkowy, ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika ma charakter wyjątku od ogólnej zasady ustalania tej wartości na podstawie rzeczywistych, udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie bądź wytworzenie środka trwałego. Zatem możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego, dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały odpowiednio został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i brak jest możliwości ustalenia tej wartości (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie. Co istotne, niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie określonego składnika majątku (dotyczących np. wytworzenia określonego składnika majątku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, czy też przeznaczenia do działalności gospodarczej prywatnego składnika majątku).

Zdaniem organu podatkowego, z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Budynek, o którym mowa we wniosku - w roku, w którym dokonano jego modernizacji - stanowił składnik majątku prywatnego, który nie był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponieważ dopiero obecnie podatnik podjął decyzję o przeznaczeniu budynku na potrzeby działalności gospodarczej i nie posiada dokumentów wskazujących na wysokość poniesionych wydatków na modernizację, to wartość początkową może ustalić na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o PDOF.

Jak stwierdził organ podatkowy:

"(...) Wnioskodawcy przysługuje prawo ustalenia wartości początkowej budynku w oparciu o wskazany art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe dopiero po ujawnieniu środka trwałego w ewidencji. (...)"

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60