środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (409) z dnia 1.01.2016

Wartość początkowa po odłączeniu części peryferyjnej zespołu komputerowego

W działalności gospodarczej wykorzystywałem zespół komputerowy, w skład którego wchodził m.in. skaner. Zamierzam odłączyć skaner i przekazać go na potrzeby prywatne. Czy w związku z tym będę zobowiązany skorygować wartość początkową środka trwałego?

Po odłączeniu skanera od zespołu komputerowego wartość początkowa środka trwałego powinna być zmniejszona.

Zwróć uwagę!

W przypadku gdy dochodzi do trwałego odłączenia od środka trwałego jego części składowej lub peryferyjnej, wartość początkowa tego składnika majątku ulega zmniejszeniu.

Kwota, o którą zmniejsza się wartość początkową środka trwałego, w związku z odłączeniem części składowej lub peryferyjnej, wyznacza różnica pomiędzy:

 • ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a 
   
 • przypadającą na odłączoną część (w okresie połączenia) sumą odpisów amortyzacyjnych (art. 22g ust. 20 updof).

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia "trwałego odłączenia" ani "części składowej lub peryferyjnej". Niemniej jednak odłączenie części składowej bądź peryferyjnej od środka trwałego, aby wpłynęło na jego wartość początkową - musi być trwałe. Jeśli więc został odłączony skaner od komputera i podłączony w innym miejscu tylko na określony czas, a później ponownie wykorzystany w pierwotnym miejscu, nie trzeba zmniejszać wartości początkowej.

Definicję pojęcia części składowej zawiera art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Z kolei w odniesieniu do części peryferyjnej przyjmuje się definicję przynależności. Z art. 51 K.c. wynika, że jest to rzecz potrzebna do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostaje z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Aby zmniejszyć wartość początkową środka trwałego w przypadku trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej, należy:

1) obliczyć, jaka kwota odpisów amortyzacyjnych przypadała na tę część składową lub peryferyjną,

2) kwotę tę odjąć od ceny nabycia (kosztu wytworzenia) odłączonej części,

3) wartość początkową środka trwałego zmniejszyć, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę, o której mowa w pkt 2.

Przykład

Wartość początkowa zespołu komputerowego wynosiła 6.000 zł. W zestawie był m.in. skaner o wartości 1.200 zł. Zespół komputerowy był amortyzowany metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 30%. Po 14 miesiącach używania został odłączony od zespołu skaner. W tej sytuacji należy dokonać następujących obliczeń:

 • wartość odpisów amortyzacyjnych przypadających na skaner to 420 zł (1.200 zł x 30% : 12 m-cy x 14 m-cy),
   
 • różnica pomiędzy wartością początkową skanera a przypadającą na niego kwotą dokonanych odpisów amortyzacyjnych to 780 zł (1.200 zł - 420 zł),
   
 • wartość początkowa zespołu komputerowego ustalona po odłączeniu skanera wynosi 5.220 zł (6.000 zł - 780 zł).

Wartość początkową zespołu komputerowego należy zmniejszyć od następnego miesiąca po tym, w którym został odłączony skaner.

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60