środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016

Czy wydatki na ekspertyzę stanu technicznego wpływają na wartość początkową środka trwałego?

Przed nabyciem składników majątkowych zleciliśmy wykonanie ekspertyzy ich stanu technicznego. Od wyników tej ekspertyzy uzależnialiśmy zakup. Czy wydatki poniesione na ekspertyzę techniczną nabytych środków trwałych powinny zwiększyć ich wartość początkową? Jak zaksięgować otrzymaną fakturę?

Ekspertyza stanu technicznego a wartość początkową środka trwałego
rys. Ekspertyza stanu technicznego a wartość początkową środka trwałego

Wartość początkową środków trwałych pozyskanych w drodze zakupu stanowi cena nabycia, którą ustala się według zasad określonych w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości. W myśl tych przepisów, za cenę nabycia przyjmuje się kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z tym zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania. Cenę zakupu powiększają koszty transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu. Z kolei pomniejszają rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Cena nabycia środka trwałego obejmuje ponadto ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, w tym również niepodlegający odliczeniu VAT oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania oraz związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wydatki na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego składników majątkowych, które zostały poniesione przed ich nabyciem i służyły ocenie zasadności zakupu, naszym zdaniem nie stanowią elementów ceny nabycia. Gdyby bowiem ekspertyza była negatywna, nie doszłoby do zakupu. W konsekwencji wydatki te nie zwiększą wartości początkowej nabytych środków trwałych, lecz podlegać będą zaliczeniu w ciężar kosztów działalności operacyjnej w momencie ich poniesienia.

Fakturę za wykonanie ekspertyzy, o której mowa w pytaniu, jednostka może zatem ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

   a) wartość brutto usługi:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   b) podlegający odliczeniu VAT naliczony:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   c) wartość netto usługi:
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Co istotne, gdyby jednostka zleciła wykonanie ekspertyzy technicznej środków trwałych już po ich zakupie, a celem tej ekspertyzy byłaby ocena stanu technicznego nabytych składników z punktu widzenia możliwości przyjęcia do używania (a nie oceny zasadności zakupu), to poniesione na ten cel wydatki mogłyby zwiększyć ich wartość początkową.

www.SrodkiTrwale.pl - Wartość początkowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60