środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015

Kolejne ulepszenie obcego środka trwałego

Na podstawie leasingu operacyjnego wykorzystuję ładowarkę. W październiku 2015 r. dokonałem jej rozbudowy polegającej na zamontowaniu wagi o wartości 10.000 zł. Nakłady te potraktowałem jako inwestycję w obcym środku trwałym. Następnie w grudniu br. zamontowałem w niej ogrzewanie o wartości 3.200 zł. Jak rozliczyć kolejne nakłady poniesione w 2015 r. na ładowarkę?

Przyjmuje się, że z inwestycją w obcym środku trwałym mamy do czynienia, gdy obcy składnik majątku ulega ulepszeniu. Przy czym przez ulepszenie należy rozumieć sytuację, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekroczy 3.500 zł i wydatki te spowodują wzrost wartości użytkowej obcego środka trwałego. Wzrost ten mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof).

Przyjęta do używania inwestycja w obcym środku trwałym podlega amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania tego środka trwałego (art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof). Jej wartość początkową określa się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Co do zasady, stawka amortyzacyjna dla inwestycji w obcym środku trwałym powinna odpowiadać stawce amortyzacyjnej obowiązującej dla ulepszanego obiektu, ale podatnicy mogą również ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną.

Kolejne ulepszenie obcego środka trwałego może być rozliczone na dwa sposoby. Można je uznać za nową, odrębną inwestycję (na zasadach, o który mowa wcześniej) lub jako ulepszenie już istniejącej inwestycji. Nakłady na ulepszenie inwestycji zwiększają jej wartość początkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wtedy od powiększonej wartości początkowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nakłady na ulepszenie zostały oddane do używania. Odpisów tych dokonuje się według ustalonej uprzednio stawki amortyzacyjnej.

Przykład

Przedsiębiorca na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkuje ładowarkę. W październiku 2015 r. na jej ulepszenie poniósł nakłady w wysokości 10.000 zł (dokupił wagę), które uznał za inwestycję w obcym środku trwałym. Dla ładowarki stawka amortyzacyjna określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych wynosi 20%. Podatnik od listopada rozpoczął więc dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 166,67 zł, tj. 10.000 zł × 20% : 12 m-cy.

W grudniu 2015 r. podatnik dokonał kolejnego ulepszenia ładowarki - zamontował w niej ogrzewanie o wartości 3.200 zł. O kwotę tę zwiększył wartość początkową inwestycji, która teraz wynosi 13.200 zł. Od powiększonej wartości początkowej podatnik rozpocznie od stycznia 2016 r. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które wyniosą 220 zł, tj. 13.200 zł × 20% : 12 m-cy.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60