środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

W kwietniu br. jako spółka z o.o. zakupiliśmy środek trwały, który został zamortyzowany jednorazowo. W maju br. dokonamy jego ulepszenia. Czy wydatki na ulepszenie będą podlegały rozliczeniu w koszty w ramach tego odpisu, czy też dopiero w kolejnym roku podatkowym?

Wydatki na ulepszenie środka trwałego, poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - o ile mieszczą się w jego rocznym limicie - mogą zostać rozliczone na zasadzie takiego odpisu, czyli ujęte jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów.

Prawo dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dotyczy ograniczonej grupy podatników. Jak wynika z art. 16k ust. 7 ustawy o PDOP, są to podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku jej prowadzenia) oraz tzw. mali podatnicy (w 2016 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego w 2015 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.092.000 zł).

Ustalając prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego należy również uwzględnić fakt, że odpis taki stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20.01.2016 r.
na str. 50-51

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (w 2016 r. jest to kwota 212.000 zł).

Od następnego roku podatkowego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji, tj. metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia lub obniżenia) lub metodą degresywną. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

W związku z powyższym przyjmuje się, że w przypadku poniesienia nakładów ulepszeniowych w roku, w którym wprowadzony do ewidencji środek trwały został jednorazowo zamortyzowany, nakłady ulepszeniowe mogą zostać rozliczone w ramach jednorazowego odpisu (do łącznej wysokości limitu).

Przykład

Mały podatnik zakupił w kwietniu 2016 r. za kwotę 200.000 zł środek trwały (maszynę) i w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. W kolejnym miesiącu dokonał jego ulepszenia za kwotę 10.000 zł.

Nakłady ulepszeniowe zwiększyły wartość początkową maszyny (200.000 zł wartość początkowa + 10.000 zł ulepszenie = 210.000 zł nowa wartość początkowa) i zostały również rozliczone w ramach jednorazowej amortyzacji.

Dodajmy, iż gdyby suma wartości początkowej środka trwałego oraz nakładów ulepszeniowych, o których mowa w przykładzie, przekroczyła limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, nadwyżkę należałoby rozliczyć, w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, na zasadach ogólnych, tj. dokonując odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji (liniowej lub degresywnej).

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60