środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Jesteśmy małym podatnikiem. Obecnie dokonujemy ulepszenia maszyny, która w 2016 r. została nabyta i zamortyzowana jednorazowo. Czy poniesione na ulepszenie wydatki możemy rozliczyć w ramach nowego limitu jednorazowej amortyzacji, przysługującego na 2017 r.?

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
rys. Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo
Nie istnieje możliwość rozliczenia nakładów ulepszeniowych środka trwałego w ramach jednorazowej amortyzacji, jeżeli został on oddany do użytkowania i jednorazowo zamortyzowany w roku ubiegłym. W takim przypadku wydatki na ulepszenie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych za pośrednictwem amortyzacji.

W myśl art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP), prawo dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mają podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy (w 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 5.157.000 zł).

Co istotne, jednorazowego odpisu dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (w 2017 r. jest to kwota 215.000 zł).

Jednorazowych odpisów dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Można również stosować zasady ogólne, tj. dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku.

W kolejnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji: metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia) lub według metody degresywnej. Na ogólnych zasadach suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Również w odniesieniu do poniesionych w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nakładów ulepszeniowych stosuje się zasady ogólne. Oznacza to, że nakłady takie zwiększają wartość początkową takiego środka trwałego. W konsekwencji, od miesiąca następującego po zwiększeniu wartości początkowej, należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji (liniowej lub degresywnej) według stawki wynikającej z Wykazu, ewentualnie podwyższonej lub obniżonej w myśl art. 16i ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22i ustawy o PDOF).

Nie jest zatem dopuszczalne jednorazowe zamortyzowanie nakładów ulepszeniowych w ramach limitu przysługującego jednostce w roku następnym.

Przypomnijmy, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Na zakończenie zwróćmy uwagę, że inaczej rozlicza się nakłady ulepszeniowe środka trwałego, jeżeli poniesiono je w roku, w którym dokonano jego jednorazowej amortyzacji. Wówczas przyjmuje się, że nakłady takie mogą zostać rozliczone w ramach jednorazowego odpisu (do łącznej wysokości rocznego limitu).

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60