środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Jednorazowa amortyzacja a ulepszenie środka trwałego

Składniki firmowego majątku zaliczane do środków trwałych mogą być ulepszane bez względu na przyjętą dla nich metodę dokonywania amortyzacji. Gdy takie ulepszenie spełnia ustawowe kryteria, wówczas ponoszone na nie wydatki zasadniczo podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Podatnicy korzystający z jednorazowej amortyzacji na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-21 ustawy o pdop rozliczają te wydatki na szczególnych zasadach uzależnionych od momentu, w którym nastąpiło ulepszenie.

Kiedy dochodzi do ulepszenia?

Do ulepszenia środka trwałego w rozumieniu przepisów obu ustaw o podatku dochodowym dochodzi wówczas, gdy wartość wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację jest wyższa od kwoty 3.500 zł, a efektem ich poniesienia jest wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia go do używania. Nakłady na ulepszenie spełniające te kryteria zwiększają wartość początkową zmodernizowanego środka trwałego i podlegają rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16g ust. 13 ustawy o pdop). Amortyzacja ulepszonego środka trwałego musi być kontynuowana według dotychczas stosowanej metody, wybranej przed rozpoczęciem jej dokonywania.

Amortyzacja i ulepszenie w jednym roku

Jeżeli ulepszenie ma miejsce w tym samym roku podatkowym, w którym środek trwały został zamortyzowany jednorazowo, wówczas podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wartość nakładów poniesionych na to ulepszenie również w formie jednorazowego odpisu, ale nie wcześniej niż w miesiącu, w którym ulepszenie to odnotowane zostało w ewidencji środków trwałych.

Trzeba jednak pamiętać, że jednorazowy odpis amortyzacyjny podlega limitowaniu i w roku podatkowym nie może przekroczyć w odniesieniu do składników amortyzowanych, na podstawie art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop, równowartości 50.000 euro (w 2017 r. jest to kwota 215.000 zł). Natomiast w odniesieniu do składników amortyzowanych na podstawie art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16k ust. 14-21 ustawy o pdop - kwoty 100.000 zł. Stąd może się zdarzyć, że tylko część nakładów na ulepszenie zostanie rozliczona w formie jednorazowego odpisu (przykład 1).

Ulepszenie w kolejnych latach

Gdy ulepszenie składników amortyzowanych w omawiany sposób ma miejsce w kolejnych latach podatkowych, wówczas jego rozliczenie odbywa się w inny sposób. Odpisów od podwyższonej w ten sposób wartości dokonuje się zasadniczo począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony (art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof oraz odpowiednio art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop).

Uregulowania nie mają jednak zastosowania do środków trwałych częściowo zamortyzowanych jednorazowo, a częściowo w kolejnych latach metodą degresywną. Gdy środek trwały jest amortyzowany w drugim i kolejnych latach metodą degresywną, to podwyższenie jego wartości początkowej następuje w innym momencie. Stosując tę metodę podatnicy naliczają bowiem odpisy amortyzacyjne w pierwszym roku amortyzacji od wartości początkowej środka trwałego ustalanej na zasadach ogólnych, natomiast w następnych latach podatkowych od wartości, którą ustala się każdorazowo na początek roku podatkowego (art. 22k ust. 1 ustawy o pdof i art. 16k ust. 1 ustawy o pdop). Od tej zasady nie ma wyjątków, stąd zwiększenie wartości początkowej takich środków w trakcie roku podatkowego w wyniku ulepszenia również nie jest możliwe. W efekcie można ją zwiększyć w trakcie roku tylko w pierwszym podatkowym roku jego używania, natomiast w kolejnych latach amortyzacji degresywnej - dopiero od początku następnego roku podatkowego (przykład 2).

Przykład 1

Dwóch przedsiębiorców A i B kupiło 16 sierpnia 2017 r. środki trwałe, które zostały w tym samym miesiącu zamortyzowane jednorazowo. Przedsiębiorca A jako mały podatnik kupił ciągnik siodłowy (KŚT 746) o wartości początkowej 210.000 zł i zamortyzował w oparciu o art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof, a przedsiębiorca B fabrycznie nową maszynę do robót ziemnych (KŚT 580) o wartości początkowej 93.000 zł, którą zamortyzował w oparciu o art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof.

We wrześniu br. obaj dokonali modernizacji zakupionych składników: przedsiębiorca A na kwotę 14.000 zł, a przedsiębiorca B na kwotę 10.000 zł i w tym samym miesiącu zwiększyli o te kwoty ich wartości początkowe. We wrześniu zaliczyli również do kosztów w ramach jednorazowego odpisu do wysokości ustawowego limitu: przedsiębiorca A - kwotę 5.000 zł, a przedsiębiorca B - 7.000 zł. Pozostałą część wartości ulepszenia w kwocie odpowiednio przedsiębiorca A - 9.000 zł i B - 3.000 zł od 2018 r. obaj postanowili amortyzować metodą liniową. Miesięczny odpis amortyzacyjny u przedsiębiorcy A wyniesie 2.613,33 zł (224.000 zł × 14% : 12 m-cy), stąd amortyzacja zakończy się w kwietniu 2018 r., a u drugiego przedsiębiorcy wyniesie 1.716,67 zł (103.000 zł × 20% : 12 m-cy), stąd amortyzacja zakończy się w lutym 2018 r.


Przykład 2

W maju 2016 r. mały podatnik kupił maszynę o wartości 273.500 zł. W ramach limitu 50.000 euro kwotę 212.000 zł zaliczył do kosztów podatkowych w ramach jednorazowej amortyzacji. Od stycznia 2017 r. pozostałą część jej wartości amortyzuje metodą degresywną, przy zastosowaniu współczynnika 2,0.

W sierpniu 2017 r. poniósł nakłady na jej adaptację w kwocie 31.000 zł. Wartość ulepszenia powiększy wartość początkową maszyny dopiero od 1 stycznia 2018 r. i od tego momentu odpisy amortyzacyjne będą dokonywane metodą degresywną od tej podwyższonej wartości.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.