środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Nakłady na ulepszenie nieprzekraczające kwoty 3.500 zł

Spółka z o.o. poniosła nakłady na modernizację środka trwałego. Wydatki te spowodowały wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia tego środka do używania. W roku podatkowym wydatki na ulepszenie wymienionego środka trwałego nie przekroczyły 3.500 zł. Ze względu na specyfikę swojej działalności spółka chciałaby zwiększyć wartość początkową tego środka trwałego o nakłady na tę modernizację. Czy ma prawo tego dokonać?

Spółka nie może zwiększyć wartości początkowej środka trwałego o przedmiotowe nakłady, gdyż ich wartość w roku podatkowym nie przekroczyła 3.500 zł.

Przepisy podatkowe zawarte w art. 16a-16m updop bardzo szczegółowo opisują zasady amortyzacji, jakie można przyjąć, w tym zasady ustalania wartości początkowej i jej zmiany w przypadku ulepszenia środka trwałego.

Jak wynika z art. 16g ust. 13 updop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Wzrost wartości użytkowej mierzy się w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Ustawodawca nie dał podatnikom możliwości decydowania o tym, czy nakłady poniesione na modernizację środka trwałego nieprzekraczające 3.500 zł zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, czy też zwiększyć o nie wartość początkową środka trwałego. Gdyby ustawodawca chciał podatnikom dać taką możliwość, to odpowiedni zapis znalazłby się w ustawie, jak ma to miejsce przy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł. Mamy na myśli przepisy, które stanowią, że w przypadku wymienionych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według przyjętej metody amortyzacji albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego składnika majątku lub w miesiącu następnym (art. 16f ust. 3 updop). Co więcej, podatnik może również nie ujmować tego składnika majątku w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a poniesiony wydatek na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów - w miesiącu oddania go do używania (art. 16d ust. 1 updop).

Jeśli zatem wartość nakładów na ulepszenie środka trwałego jest wyższa niż 3.500 zł, należy zwiększyć o nie wartość początkową środka trwałego. Natomiast w przypadku gdy wartość nakładów nie przekroczy kwoty 3.500 zł, dla celów podatkowych wydatek taki podlega bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Należy przy tym pamiętać, że poniesione w danym roku kolejne nakłady na ulepszenie środka trwałego podlegają sumowaniu. Jeżeli łączne koszty ulepszeń danego środka trwałego przekroczą graniczne 3.500 zł, to konieczne będzie zwiększenie wartości początkowej o wartość tych kosztów oraz bieżące korygowanie kosztów uzyskania przychodów.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60