środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018

Ulepszenie środków trwałych w podatku dochodowym

Składniki firmowego majątku trwałego w toku użytkowania często ulegają modyfikacji, na co wpływ mają m.in. postęp techniczny oraz zmienność oczekiwań rynku. Zmiana parametrów środków trwałych następuje zazwyczaj w wyniku ich ulepszenia. Jak to pojęcie przekłada się na język praktyki podatkowej?

Definicja ulepszenia

Z ulepszeniem środka trwałego mamy do czynienia, gdy wydatki poniesione na cele wskazane w art. 22g ust. 17 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) i odpowiednio art. 16g ust. 13 ustawy o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) spowodowały wzrost wartości użytkowej tego środka w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania, a wartość przedmiotowych wydatków przekracza w skali roku kwotę 10.000 zł.

Czynności wchodzące w zakres ulepszenia nie zostały jednak w ustawach podatkowych zdefiniowane. W praktyce przyjmuje się, że:

 • przebudowa - to zmiana (poprawa) istniejącego stanu środków trwałych na inny, 
   
 • rozbudowa - to powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp., 
   
 • rekonstrukcja - to odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
   
 • adaptacja - to przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, 
   
 • modernizacja - to unowocześnienie środków trwałych.

Kryterium wzrostu wartości

Jednym z warunków uznania nakładów na środek trwały za ulepszenie jest wzrost jego wartości użytkowej w wyniku ich dokonania. Wzrost ten ustala się w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania, w oparciu w szczególności o: okres używania, zdolność wytwórczą, jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i koszty jego eksploatacji. Ponieważ w stosunku do wskazanych mierników ustawa posługuje się pojęciem "w szczególności", tym samym nie są one jedynymi kryteriami oceny. W efekcie przedsiębiorca może zastosować również inne mierniki, jednak wyłącznie wtedy, gdy istnieje możliwość wykazania za ich pomocą wzrostu wartości użytkowej.

Dolny limit nakładów

Samo zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego w wyniku omawianych działań nie jest wystarczające do podwyższenia jego wartości początkowej. Do zwiększenia wartości początkowej takiego składnika dochodzi jedynie wówczas, gdy suma tych wydatków w danym roku podatkowym przekroczy ustawowo określoną kwotę. Tylko bowiem wydatki poniesione na jego ulepszenie, które przekroczą tę kwotę, stają się składową tej wartości.

Od 1 stycznia 2018 r. przedmiotowe wydatki generalnie zwiększają wartość początkową środka trwałego dopiero, gdy w roku podatkowym przekroczą kwotę 10.000 zł. Jednak z art. 11 ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), którą znowelizowane zostały omawiane przepisy wynika, że w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się je do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r. To powoduje, że w przypadku dokonywania w 2018 r. ulepszenia środka trwałego wprowadzonego do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajdzie dotychczasowy limit wynoszący 3.500 zł. Natomiast nowy, wyższy limit 10.000 zł obejmuje ulepszenia środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2017 r.

W praktyce oznacza to, że przykładowo ponosząc w 2018 r. wydatek w kwocie 8.420 zł na modernizację środka trwałego przyjętego do używania przed 1 stycznia 2018 r., podatnik będzie musiał zastosować uregulowania obowiązujące w 2017 r. i o wartość poniesionych na ten cel nakładów zwiększyć jego wartość początkową. Natomiast gdy takich samych nakładów dokona na środek trwały przyjęty od użytkowania w 2018 r., będzie go obowiązywał nowy limit ulepszenia, co oznacza, że ich wartością obciąży bezpośrednio koszty podatkowe.

Amortyzacja po ulepszeniu

Generalnie nakłady ulepszeniowe obciążają koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane według metody wcześniej przyjętej dla środka trwałego. Podstawą ich naliczania jest jego wartość początkowa podwyższona o sumę tych nakładów niezależnie od tego, czy jest on w trakcie amortyzacji, czy został już całkowicie zamortyzowany. Dokonywanie odpisów od podwyższonej wartości początkowej należy rozpocząć od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony i kontynuować do czasu, gdy suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową środka trwałego.

Przy degresywnej metodzie amortyzacji naliczanie odpisów amortyzacyjnych jedynie w pierwszym roku amortyzacji następuje od wartości początkowej środka trwałego. W kolejnych latach amortyzacja naliczana jest od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy, ustalonej na początku każdego kolejnego roku podatkowego. To powoduje, że wydatki na ulepszenie zwiększają wartość początkową składnika amortyzowanego tą metodą:

 • w miesiącu dokonania ulepszenia w pierwszym podatkowym roku jego używania - wówczas odpisów od powiększonej wartości dokonuje się od miesiąca następnego (tę samą zasadę stosuje się po przejściu na metodę liniową, a także w przypadku, gdy środek trwały jest już całkowicie zamortyzowany), 
   
 • w kolejnych latach - od początku następnego roku podatkowego, wówczas odpisów od powiększonej wartości dokonuje się od początku roku.

Z kolei w przypadku środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w oparciu o art. 22k ust. 7-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-21 ustawy o pdop, gdy ulepszenie ma miejsce w roku jej dokonania, wartość ulepszenia należy rozliczyć w kosztach także w formie jednorazowego odpisu, pod warunkiem że mieści się on w ustawowym limicie. Natomiast gdy ma to miejsce w latach następnych, wówczas odpisy amortyzacyjne można naliczać według metody liniowej lub degresywnej, co jest uzależnione od przyjętej przez przedsiębiorcę metody amortyzacji danego składnika majątku.

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.