środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019

Czy wartość opłaty legalizacyjnej uwzględnia się w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku?

W budynku będącym naszym środkiem trwałym przeprowadziliśmy prace budowlane o charakterze ulepszenia. Okazało się jednak, że przeprowadzenie wyżej wymienionych prac wymagało pozwolenia na budowę. W związku z tym, w celu legalizacji budowy zobowiązani zostaliśmy do zapłacenia opłaty legalizacyjnej. Czy wartość tej opłaty powinna zwiększyć wartość ulepszenia budynku? Czy raczej powinna zostać zaksięgowana w koszty?

Opłata legalizacyjna nakładana w trybie przepisów prawa budowlanego ma charakter sankcyjny i ujmuje się ją w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Tego rodzaju opłaty nie zwiększają kosztu wytworzenia środka trwałego, tym samym nie zalicza się ich do kosztów ulepszenia.

Wymienioną przez jednostkę w pytaniu opłatę legalizacyjną reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Dotyczy ona tzw. legalizacji samowoli budowlanej, czyli inwestycji budowlanej realizowanej albo powstałej bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy bądź pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Procedura ta zawiera się w art. 48-49c Prawa budowlanego. Jednym z elementów tej procedury jest ustalenie przez organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, wysokości opłaty legalizacyjnej. Stosownie do art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego, do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 tej ustawy. Powyższa kara nakładana jest w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Z przepisu art. 31 ustawy o rachunkowości wynika, że ulepszenie może polegać na rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Wydatki poniesione na ulepszenie wstępnie odnosi się na stronę Wn konta 08. Po zakończeniu prac związanych z ulepszeniem, zgromadzone na tym koncie koszty zwiększają wartość początkową ulepszonego środka trwałego. W związku z tym przeksięgowuje się je na konto 01 "Środki trwałe", zapisem: Wn konto 01, Ma konto 08.

W świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11), do ujęcia nakładów na ulepszenie stosuje się te same zasady, co do ujęcia nakładów składających się na wartość początkową środka trwałego (por. pkt 7.4 KSR nr 11). Do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się wyłącznie koszty pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z jego wytworzeniem, poniesione od dnia udokumentowanego rozpoczęcia budowy do dnia udokumentowanego przyjęcia środka trwałego do używania (por. pkt 6.36 KSR nr 11). Tym samym do kosztów ulepszenia zalicza się wszelkie koszty pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z tym ulepszeniem od dnia jego rozpoczęcia do dnia zakończenia tego ulepszenia.

Do kosztu wytworzenia środka trwałego (tutaj: do kosztów ulepszenia) nie zalicza się jednak między innymi kosztów zarządu, kosztów sprzedaży, podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym ma być wybudowany środek trwały, jak również kosztów zaliczanych do pozostałych kosztów operacyjnych w postaci kar, odszkodowań, grzywien i innych opłat o charakterze sankcyjnym orzeczonych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym zapłaconych w trakcie budowy środka trwałego. Koszty związane z odszkodowaniami i karami zalicza się - w myśl art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości - do pozostałych kosztów operacyjnych. Opisaną w pytaniu opłatę legalizacyjną odnosi się więc w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa opłaty legalizacyjnej

1. PK - postanowienie o wysokości ciążącej na jednostce opłaty legalizacyjnej:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
2. WB - uregulowanie zobowiązania:
      - Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Czy wartość opłaty legalizacyjnej uwzględnia się w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku?Zwracamy uwagę, iż w świetle przepisów podatkowych opłata legalizacyjna nie może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z uwagi na treść art. 23 ust. 1 pkt 15 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 18 updop. Na podstawie wymienionych przepisów, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar. Stanowisko takie prezentują organy podatkowe, w tym m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2010 r., nr IBPBI/1/415-209/10/ZK.

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.