środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019

Ulepszenie środków trwałych w ujęciu podatkowym

Przedsiębiorcy w prowadzonych firmach często wykorzystują składniki majątku stanowiące środki trwałe. Gdy w trakcie ich używania poniosą nakłady finansowe np. na ich unowocześnienie lub podniesienie ich walorów użytkowych, może dojść do ulepszenia środka trwałego w rozumieniu przepisów ustaw o podatku dochodowym. Poniesione na ten cel wydatki podlegają wówczas odpowiednim rozliczeniom w firmowych kosztach podatkowych.

Pojęcie ulepszenia

Pojęcie ulepszenia środka trwałego zostało zdefiniowane w art. 22g ust. 17 ustawy o pdof oraz art. 16g ust. 13 ustawy o pdop. Jak wynika z tych przepisów, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł. Co istotne, w wyniku tych czynności musi nastąpić wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Chodzi tu o wzrost wartości mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Użycie przez ustawodawcę sformułowania "w szczególności" oznacza, że podatnik może zastosować jako kryterium oceny inne mierniki, jeśli jest w stanie na ich podstawie wykazać wzrost wartości użytkowej.

Sam fakt wystąpienia wzrostu wartości użytkowej środka trwałego wskutek podjętych przez podatnika działań nie przesądza o konieczności podwyższenia wartości początkowej ulepszonego środka trwałego. Podatnik ma obowiązek zwiększyć wartość początkową takiego składnika majątku, gdy suma tych wydatków w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 10.000 zł. Gdy nakłady poniesione w roku podatkowym na środek trwały przyjęty do używania nie przekroczą 10.000 zł, nie mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego, o którym mowa w art. 22g ust. 17 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16g ust. 13 ustawy o pdop. Wydatki te podlegają rozliczeniu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Ulepszenie w kosztach

Jeśli dojdzie do ulepszenia środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy o pdof i pdop, należy zwiększyć jego wartość początkową o sumę wydatków poniesionych na ten cel. Podlegają one wówczas rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od podwyższonej wartości początkowej. Podatnik stosuje przy tym wybraną wcześniej metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną. W przypadku amortyzacji metodą liniową zwiększonymi odpisami amortyzacyjnymi obciąża koszty uzyskania przychodów od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ulepszono środek trwały.

Z kolei na innych zasadach zwiększa się wartość początkową, gdy ulepszany środek trwały jest amortyzowany metodą degresywną. Regułą jest, że stosując tę metodę amortyzacji podatnik ustala odpisy amortyzacyjne w pierwszym roku podatkowym z zastosowaniem stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. W następnych latach amortyzacji dokonuje od wartości początkowej środka trwałego pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, którą wylicza na początku każdego kolejnego roku podatkowego. Jeśli zatem ulepszenie nastąpi w pierwszym roku amortyzacji, to o wydatki poniesione na ten cel należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego, tak jak przy metodzie liniowej, w miesiącu zakończenia ulepszenia, a odpisy amortyzacyjne będą naliczane od powiększonej wartości już od następnego miesiąca (tak też się postępuje po przejściu na liniową metodę amortyzacji, a także, gdy środek trwały jest już całkowicie zamortyzowany). Natomiast gdy środek trwały amortyzowany metodą degresywną zostanie ulepszony w latach następnych, to zwiększone odpisy amortyzacyjne będą naliczane od początku następnego roku podatkowego w oparciu o wartość początkową powiększoną o wydatki na ulepszenie i pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Gdy podatnik zamortyzuje środek trwały jednorazowo na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-21 ustawy o pdop, bądź w ramach jednorazowej amortyzacji do 100.000 zł w oparciu o art. 22k ust. 14 ustawy o pdof i art. 16k ust. 14 ustawy o pdop i ulepszy ten składnik majątku w roku, w którym dokonał jednorazowej amortyzacji, to wydatki na ulepszenie mogą zostać rozliczone jednorazowo w tym roku podatkowym w ramach przysługującego podatnikowi ustawowego limitu jednorazowej amortyzacji. Gdy taki limit zostanie przekroczony, to podatnik od następnego roku podatkowego pozostałą część wartości ulepszenia będzie amortyzować wybraną przez siebie metodą liniową lub degresywną.

Jeśli do ulepszenia dojdzie w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, wówczas nakłady na ten cel podatnik rozliczy w kosztach podatkowych od miesiąca następującego po zwiększeniu wartości początkowej poprzez odpisy amortyzacyjne naliczone według przyjętej metody amortyzacji (liniowej lub degresywnej).

Przykład

Przedsiębiorca w sierpniu 2016 r. zakupił środek trwały o wartości początkowej 85.000 zł. W tym samym miesiącu przyjął go do używania i od września 2016 r. amortyzuje go metodą liniową. W lutym 2019 r. przedsiębiorca dokonał ulepszenia tego środka trwałego ponosząc wydatek w kwocie 8.000 zł. Ponieważ wartość ulepszenia nie przekroczyła 10.000 zł, przedsiębiorca kwotę tę zaliczył bezpośrednio do kosztów w miesiącu poniesienia wydatku. Załóżmy, że w październiku 2019 r. przedsiębiorca dokona kolejnego w tym roku ulepszenia tego środka trwałego na wartość 7.000 zł. Z uwagi na to, że suma wydatków na ulepszenie tego składnika majątku poniesiona w 2019 r. przekroczyła 10.000 zł (wyniosła 15.000 zł), w październiku 2019 r. podatnik powinien o tę sumę zwiększyć wartość początkową środka trwałego. W tym miesiącu musi także dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę 8.000 zł zaliczoną do kosztów w lutym 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

www.SrodkiTrwale.pl - Wydatki na remont i ulepszenie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.