środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Potrącenie kosztów remontu środka trwałego

W budynku będącym środkiem trwałym podatnik PIT przeprowadził remont instalacji hydrantowej, wymieniając skorodowane elementy. Miało to na celu dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Czy poniesione wydatki można bezpośrednio zaliczyć do kosztów podatkowych?

Potrącenie kosztów remontu środka trwałego
rys. Potrącenie kosztów remontu środka trwałego
Tak. Wydatki, o których mowa w pytaniu należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów podatkowych - w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c updof, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość początkową tych środków. Natomiast przesłanki świadczące o ulepszeniu środków trwałych określa art. 22g ust. 17 updof. W myśl tego przepisu, ulepszenie ma miejsce, gdy dokonywana jest przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środków trwałych, przy czym:

  • suma poniesionych w związku z tym wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł,
     
  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Wydatki na ulepszenie powodują zwiększenie wartości początkowej środków trwałych i są odnoszone do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne.

Do ulepszenia nie dochodzi natomiast, w sytuacji gdy nakłady ponoszone na środki trwałe mają na celu jedynie przywróceniu im pierwotnego stanu technicznego, a w konsekwencji umożliwienie korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Opisane w pytaniu okoliczności wskazują, że podatnik poniósł wydatki remontowe. Wydatki te nie są wymienione w art. 23 ust. 1 updof. Oznacza to, że można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i jako koszty pośrednie dokonać ich potrącenia w dacie poniesienia, tj. w dacie:

  • ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na podstawie faktury lub innego dowodu (art. 22 ust. 5d updof) albo
     
  • wystawienia faktury lub innego dowodu będącego podstawą zapisu w podatkowej księdze przychodów lub rozchodów (art. 22 ust. 6b updof).

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60