środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016

Wymiana pokrycia dachowego jako koszt uzyskania przychodu

Wydatki na remont pokrycia dachowego mające na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku należy uznać za wydatki remontowe, które mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Wymiana pokrycia dachowego jako koszt uzyskania przychodu
rys. Wymiana pokrycia dachowego jako koszt uzyskania przychodu

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-5/16/JC)

Spółka cywilna planowała remont całego pokrycia dachowego, który polegać miał na przykryciu wyeksploatowanej papy termozgrzewalnej blacho-dachówką. Celem planowanego remontu była naprawa pokrycia dachowego uszkodzonego na skutek działania czynników zewnętrznych. Remont ten nie miał spowodować przebudowy, rozbudowy ani zwiększenia powierzchni dachowej. Był on niezbędny z uwagi na zabezpieczenie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej oraz na zachowanie wymaganych warunków bezpieczeństwa. Zaplanowany remont miał przywrócić stan techniczny użytkowania środka trwałego, nie zmieniając jego charakteru i funkcji następującej w trakcie eksploatacji.

W związku z powyższym podatnik (jeden ze wspólników) zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem: Czy poniesione wydatki związane z remontem pokrycia dachowego można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czy też należy rozliczyć je jako ulepszenie środka trwałego?

Zdaniem podatnika, przedmiotowe wydatki będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jednorazowo w dacie ich poniesienia.

W odpowiedzi organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska przyjętego przez podatnika, jednocześnie przypomniał, iż pojęcie remontu nie zostało wyjaśnione w ustawie o PDOF. Tym samym zasadne jest odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, a w szczególności w przepisach Prawa budowlanego, zgodnie z którym remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Jak wskazał organ podatkowy, istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Jak podkreślił organ podatkowy, przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

Uwzględniając zakres prac opisany przez podatnika organ podatkowy stwierdził:

"(...) jeżeli w istocie planowany remont pokrycia dachowego ma na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego i w wyniku jego przeprowadzenia nie nastąpił wzrost wartości użytkowej, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z jego przeprowadzeniem należy uznać za wydatki remontowe. W takim przypadku, poniesione wydatki w związku z wykonaniem remontu pokrycia dachowego Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesione nakłady mające charakter remontowy - zaliczane są w całości bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez względu na:

  • ich wysokość, tj. czy wynoszą poniżej 3.500 zł, czy powyżej 3.500 zł,
     
  • moment ich poniesienia,
     
  • źródło prawne ich ponoszenia, tj. czy obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa, czy też wydatki zostały poniesione w ramach postanowień umownych pomiędzy stronami. (...)"

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60