środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016

Montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym środek trwały

Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym nasz środek trwały należy potraktować jako remont, czy jako ulepszenie środka trwałego?

Co do zasady, ulepszenie środka trwałego następuje wtedy, gdy w związku z jego przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją nastąpił wzrost wartości użytkowej tego środka. Wzrost ten mierzy się w szczególności okresem jego używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka, kosztami jego eksploatacji oraz innym miarami (art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Istotą remontu jest natomiast przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, utraconego wskutek zużycia i upływu czasu. Jako remont można potraktować nakłady, które mają wyłącznie charakter odtworzeniowy. Remont nie powoduje zmiany charakteru i funkcji remontowanego środka trwałego, a jedynie umożliwia wykorzystywanie go zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem i następuje w trakcie jego eksploatacji.

Celem zamontowania instalacji gazowej w samochodzie służbowym jest obniżenie kosztów eksploatacji samochodu. Dlatego też poniesione na ten montaż nakłady powinny być uznane za ulepszenie środka trwałego i w konsekwencji powinny zwiększyć jego wartość początkową, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Oznacza to, iż w księgach rachunkowych pytającej jednostki wydatki związane z zamontowaniem instalacji gazowej w samochodzie służbowym wskazane jest odnieść początkowo na stronę Wn konta 08 "Środki trwałe w budowie" (w korespondencji ze stroną Ma odpowiedniego konta: rozrachunkowego, rachunku bankowego, rozliczenia zakupu itp.), a po zakończeniu tych prac przeksięgować na konto środków trwałych, zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Warto jednak pamiętać, że jeśli wartość nakładów na montaż instalacji gazowej nie przekroczy kwoty 3.500 zł, to dla celów podatkowych będą one podlegały zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60