środki trwałe, amortyzacja, wartość początkowa, ewidencja księgowa
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

Czy poniesione wydatki są kosztem remontu?

W suszarni stanowiącej środek trwały zepsuła się nagrzewnica. Koszty jej wymiany wyniosły 20.000 zł. Czy poniesione wydatki można odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy może rozliczyć jako ulepszenie środka trwałego i podwyższyć jego wartość początkową?

Wydatki na wymianę zepsutej nagrzewnicy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Rozróżnienie remontu środka trwałego od jego ulepszenia ma istotne znaczenie w świetle przepisów podatkowych, gdyż decyduje o sposobie rozliczenia poniesionych kosztów. Koszty remontu środka trwałego podatnik może ująć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Gdy dochodzi do ulepszenia środka trwałego, poniesionych nakładów nie zalicza się bezpośrednio do kosztów podatkowych. Wydatki te powiększają wartość środka trwałego stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop. W konsekwencji oznacza to, że podatkowe rozliczenie tych kosztów będzie rozłożone w czasie.

Istotą remontu są działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych w toku eksploatacji składników technicznych środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Generalnie wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów. Natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

Jeżeli w przedmiotowej sprawie wymiana nagrzewnicy miała na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego suszarni, a w wyniku tej wymiany nie nastąpił wzrost wartości użytkowej tego środka trwałego, to wydatki (niezależnie od ich wysokości) poniesione w związku z przeprowadzeniem tej wymiany, jako wydatki remontowe, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

www.SrodkiTrwale.pl - Koszty remontów i modernizacji:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60